Akgirişim ile Karma Kullanımlı Gayrimenkul Farkını Yaşayın!

Son yıllarda gayrimenkul sektöründe projelerin sayılarının hızla artması sonucunda hayatımıza giren kavramlardan biri de “karma kullanım alanları” ya da başka deyişle “karma gayrimenkul” oldu. Artık hemen hemen bütün projelerde görülebilecek bu kavram, ticaret, hizmet ve konut gibi alanları bir araya getiren kullanım alanları olarak nitelendirilebilir.

Akgirişim ile Karma Kullanımlı Gayrimenkul Farkını Yaşayın! ResimleriKarma kullanım projerlerinde yönetmelik hükümlerine göre karma gayrimenkul alanına konut ya da turizm tesisi yapılması düşünülüyorsa yoldan cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmetler sektörünün kullanımında olması ve konut veya turizm tesisi için ayrı bina girişi ve merdiveni bulunması şartı aranır. Bu alanlarda ayrıca plan kararı gerekmeden gerçek ve tüzel kişilere ya da kamuya ait; yurt, kurs, dershane, ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel tesisler yapılabilir. Bu alanlarda kamu haricinde katlı otopark, eğitim veya sağlık tesisi yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak karma kullanımdan çıkarılması gerekmektedir.

Karma Gayrimenkul Hızla Yayılıyor!

Karma fonksiyonlu yapılar ticaret ve konut ya da turizm, ticaret ve konut gibi yapılara sahip olabilir. Bu alanlara konut ya da yüksek nitelikli olarak adlandırılabilecek konut yapılabilmesi için konuta gereken sosyal ve teknik alt yapı ile donatı alanlarının, konut kullanımının sebep olacağı nüfus yoğunluğu hesaplanarak, bu oluşan yoğunluğua hizmet verecek seviyede olması şarttır. Kapasiteyi aşan durumlarda bu yapıların inşasına müsaade edilmez.

Karma kullanım projerinde eğer karma alanın ne kadarının konut yapımına kullanılacağı belirtilmemişse, konut kullanımları toplam alan parselleri emsalinin yüzde 20’sini aşamaz.

Tüm şartlar yerine getirildiğinde ise ortaya çok kullanışlı ve hayatı kolaylaştıran kaliteli karma gayrimenkul projeler çıkabiliyor. Hızla yayılan karma kullanım alanlarına emsal gösterilebilecek karma yapı örnekleri yükselmeye devam ediyor.

Karma yapı örneği olarak en çarpıcı yapılardan biri olarak gösterilebilen, bir Akgirişim Projesi olan Akbatı Rezidans ve Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi tüm ihtişamı ve güzelliğiyle İstanbul’un ve Türkiye’nin en başarılı karma yapılı projeleri arasındadır. İçeriğinde Festival Park ile Restoranlar Sokağı adında sosyal alanları da bulunan bu proje örnek bir karma gayrimenkul projesidir.

Yorum Yaz