Ece Erken’in Oğlu Eymen

ECE ERKEN: Eymenden sonr çok frklı bir Ece vr.

Bir kere yşının kdını bir Ece vr. Önceden bn dizi oyunculuğu teklif edilirken bile, “Seni bir nne yerine mi, çocuk yerine mi koycğız?” derlerdi. Ergenlik bende birz uzun süre devm etmişti. Eymenden sonr sdece kendimin değil, bşksının sorumluluğunu ldığım ndn itibren dh frklı bir Ece oldum tbii ki. Annelik çok frklı! Anne olup d değişmemiş insn bence çok zdır. Bir kere öncelikle hyt bkış çım değişti. Özgürlüklerim kısıtlndı belki, m bu kısıtlnmdn hiç rhtsız olmdım, keyif ldım.
[gllery ids=",104359,104360,,104362,104361"]
Gelecek kygım, kendimden dh çok onun için olmy bşldı. Hreketlerime, yşntım ve rkdşlıklrım bile dikkt etmeye bşldım. 36 yşınd nne oldum. Evet, belki yşdığım pek çok şeyin yşnmsı gerekiyordu, m Eymen 20’li yşlrımd olsydı, özel hytımd yptığım htlrı ypmzdım diye düşünüyorum. İlişki nlmınd tercihlerime bile ynsıdı. Bu yüzden de hytımd 1.5 yıldır kimse yok. Önceliğim Eymen olduğu için de kriterlerim değişti. Yşım genç ve hytımd biri olsun istiyorum. Hytım sokcğım kişi, Eymen’i benden dh çok sevmeli. Mutlu bir evliliğim ve htt bir çocuğum dh olsun istiyorum.

3K: Peki, onun kız mı olmsını isterdiniz?

E.E.: Kız isterim elbette, m öncelikle sğlıklı olsun.

E tbii önceleri kızım olsun; onu süslü püslü giydiririm ve sçlrını örerim diye düşünürdüm. Am şimdi Eymen’in bu güzelliği, bu şekerliği, bn nne deyişi ve srılışı ömre bedel. Bundn dolyı d kız vey erkek frk etmiyor.

3K: Hmileliğiniz sürpriz olmuş, neler hissetiniz?

Anne olmy hzır mıydınız?

E.E.: Yşım 36 olduğu için çoktn hzırdım. İlk evliliğimde çocuk shibi olmyı çok istedim, tedvi olduk, m olmdı, Allh vermedi. Demek ki zmnı vrmış. Bu d hiç düşünmediğim bir zmnd oldu. Ben çocuk shibi olmyı hep çok istedim. Her şeye rğmen iyi ki Eymen oldu. Am meğer bb fktörü çok önemliymiş. Allh hepimizi iyi insnlrl krşılştırsın. Eymen şu n çok güzel bir ilede büyüyor. Çok mutlu bir çocuk… Şu n bbsının yokluğunu hissetmiyor. İnşllh benim de hytımd biri olur. Çünkü Eymen’in düzgün bir rol modeli olmsını çok istiyorum.

3K: Sıkıntılı mı, keyifli mi geçti hmilelik döneminiz? E.E.: Sıkıntılı geçti. Tbii hmileyken o kdr güzel bir şey tşıyorsunuz ki… Allh bn böyle bir şns ve hediye verdi. Tbii ki bunun değerini bilerek hmileliğimi geçirdim. Am mutsuz giden evliliğimden dolyı sıkıntılı bir hmilelikti. Yoks fiziksel nlmd hiçbir sıkıntım olmdı. Eymen bn hiçbir sıkıntı yştmdı, ben de on ynsıtmmy çlıştım. Annelik o noktd bşlıyor slınd. Anneler hep güçlü olmk zorund. Belki güzel vey bkımlı olmk zorund d değiliz, m evldı için nne güçlü olck. Ben hmilelikten itibren Eymen için yşmy bşlmıştım, o yüzden yşdıklrımı bir kenr tıp Eymen’e odklndım. Aslınd pek çok evlilikte, pek çok kdınd bu dönemde sıkıntılr olbiliyor. Çünkü her erkek, biz kdınlrın tşıdığı o nki değerli yükü nlymıyor.

3K: Hmile olmsydınız belki de zten devm etmezdiniz değil mi?

E.E.: Elbette 3-4. ydn sonr boşnırdım. Hmileliğimde sıkıntılr yşdığımı d o dönem skldım. Yşnnlrı inkr ettim. Çünkü çocuk doğurcksınız ve Polynn’yı oynmk zorundsınız. Bir gzeteci, “Ece her zmn dışrı mutlu gözükür, yşnnlrı sklr” demişti. Evet sklıyorum. Evliliğim çtırdıyordu. Hem niye bzı insnlrı mutlu edeyim. Sonund mutlu olmuş olbilirler, m ben şu n dh mutluyum.

3K: Mşllh Eymen çok mutlu görünüyor, siz de öyle… Hep pozitif bir Ece görüyoruz. Bu pozitifliğinizin ltınd ne ytıyor?

E.E.: Genelde çocukluğumdn beri çok pozitif bir insnım, mutsuzluklrdn mutluluk çıkrn Polynn gibiyim. Bir de çok zor bir çocukluğum olmdı. Annem ve bbm geçimsizlik sorunu yşmış olbilirler, m ikisi de beni yrı yrı çok mutlu etti. Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Allh hep yrdım etti bn ve şnsım d yver gitti.

3K: Hmilelikte kç kilo ldınız? Beslenmenizde nelere dikkt ettiniz?

E.E.: 35’i buldu. Kendimi hiç kısıtlmdım. Sğlıklı beslenmeme dikkt ediyordum, m mesel gece oturup çikolt d yiyordum. Kışın Antly’dn 2 hftd bir erik getirtiyordum. Bolc somon blığı yiyordum. Eymen de şimdi hem eriği hem de somon blığını çok seviyor.

“YAŞIM GENÇ VE HAYATIMDA BİRİ OLSUN İSTİYORUM. ÖNCELİĞİM EYMEN OLDUĞU İÇİN DE KRİTERLERİM DEĞİŞTİ. HAYATIMA SOKACAĞIM KİŞİ, EYMEN’İ BENDEN DAHA ÇOK SEVMELİ.”

3K: Hmilelikte piltes yptığınız için çok tepki lmışsınız. Hiç mi riskli ynlrı yok?

E.E.: Riskli değil. Dünyd d ypıyorlr zten, doğum için de yrrlı. Vücut esneklik kznıyor, doğumdki ğrılr d iyi geliyor. Piltesin bu nlmd yrrı isptlnmış bir şey. Norml doğum ypmdım, m sezryenden sonr çbuk toprlndım, birkç st sonr yktydım. Sütüm de geldi.

3K: Kendiliğinden mi bşldı doğumunuz?

E.E.: Evet, thmini doğum trihinden 10 gün evvel suyum geldi. Hstneye gittik, sezryene ldılr. Ben norml doğumu çok istemiştim, m benim doktorum çok enteresn bir lf etmişti. “Düşünsene, limondn krpuz çıkck” demişti. Hlbuki dı üstünde, norml doğum ypmlıyız.

3K: Çok tlihsiz bir yönlendirme olmuş sizin için, oys binlerce yıldır kdınlr doğum ypıyor. Peki, yog yptınız mı ve doğum hzırlık kursun gittiniz mi?

E.E.: O d çok yrrlı bir egzersiz, 3 ders yptım, m devm edemedim. Ben dh hreketli şeyler seviyorum. Norml doğum için nefes dersi de lmıştım. Am kurs gitmedim.

“ANNELİK EMZİRMEK DEMEK”

3K: Peki, Eymen’i hemen kucğınız lbildiniz mi, neler hissettiniz?

E.E.: Epidurl olduğu için uynıktım. Eymen’i yklrındn tutup ğlttılr. Ben tbii hüngür hüngür ğldım. Ynım getirdiklerinde şöyle bir kokldım, rksındn temizlemeye götürdüler. Sonr odm getirdiler. Çok güzeldi, o nı tekrr tekrr zihnimde yşıyorum. Anneler belki de o yüzden ikinciyi istiyor. Hele emzirme dönemi. Bence nnelik emzirmek demek… Sütü geldiği hlde emzirmek istemeyen nneleri nlmıyorum. Bu kişilerde nnelik vsfı olmdığını düşünüyorum. Benim doğum sonrsı dönemim de sıkıntılı geçti, o yüzden hım çok vrdır. Mesel sütüm o kdr çok geliyordu ki, stoklu gidiyordum. Bir kdının emzirme döneminde yşmmsı gereken çok şey yşdım. Kdınlık gururum incindi. Pişmnlıklr yşdım. Çok şükür Allh dynm gücü verdi. Aslınd sütüm 2 yıl d gelirdi, m üzüntülerden dolyı 10 y geldi mlesef. Emzirmek slınd sıkıntılı, koly değil, 2 stte bir emziriyorsunuz, özgürlüğünüz kısıtlnıyor. Am her şeye değiyor.

3K: Ekim yının ilk hftsı emzirme hftsı. Mesjınız vr mı yeni nnelere?

E.E.: Eğer sütünüz geliyors emzirin. Emzirmek, bir nnenin ve çocuğun hem sğlığı hem psikolojisi için gerçekten çok önemli. Bebek ve nneyi ykınlştırıyor.

Anne olduğunuzu emzirirken dh fzl hissediyorsunuz. Annenin en büyük derdi doğurduktn sonr sütünün ne kdr gelip gelmeyeceğidir. Ben bol slt yedim ve bol su içtim. Börülce de çok yedim. Bunlrı tvsiye edebilirim. Sdece çocuk için değil, kendiniz için de emzirin, çünkü emzirmek vücudun klori ykmsın yrdım ediyor ve kilo vermeyi sğlıyor.

3K: Oğlunuzun ismini kim koydu? Neden Eymen?

E.E.: Ece’de 2 “e” vr, Eymende de vr. Ayrıc hyrnlrımdn gelen bir öneriydi. “Tmm” dedim, bu olmlı. Kutlu, uğurlu, bereketli nlmın geliyor. Beşiktş trftrı olduğum için, Krtl ismini de istiyordum. Am tek bir isimde krr kıldım.

“BELKİ GÜZEL VEYA BAKIMLI OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ, AMA EVLADI İÇİN ANNE GÜÇLÜ OLACAK. BEN HAMİLELİKTEN İTİBAREN EYMEN İÇİN YAŞAMAYA BAŞLADIM.”

3K: Eski kilonuz ne kdr sürede döndünüz?

E.E.: Doğumdn 4 y sonr eski kilomdydım. Bu kdr hızlı kilo vermemde en bşt emzirmemin ve bir de Allh kimseye yştmsın, m stresin etkisi oldu.

3K: 12 yşınd rdyod çlışmışsınız. Erken değil mi sizce? Eymen’in o yşt iş dünysın tılmsını ister misiniz?

E.E.: Ergenlik günümüzde birz dh erken yşnıyor. Bu nedenle o yşlr korkutuyor beni. Eymen’in bu kdr genç yşt çlışmsını istemem, m 16-17 yşınd hyt bir şekilde tılmlı. Erkek çocuk olduğu için, öyle çok nneci de yetiştirmiyorum zten. Dedesine de çok düşkün. Benim bbm emekli lby. Ben çocukken Kıbrıs’t görev ypıyordu. Onun desteğiyle Byrk Rdyo Televizyon’d stj bşldım. Sonr Türkiye’de özel rdyolr kuruldu. Benim ess işim, yni uzmnlık lnım rdyo DJ’liğidir. 15-20 rdyod çlıştıktn sonr televizyon trnsfer oldum. Krl TV’de bşldım, hft sonu progrmı sundum. Sonr d hftd 7 güne geçtim. Number One’dn teklif geldi. Böyle devm etti. Bu kdr erken yşt işe bşlmmın vntjı; 18 yşınd nnemle-bbmın yrılmsının rdındn nnemin bütün sorumluluğunu üstüme lmm oldu. Am mlesef üniversite sınvın giremedim, çünkü o gün çekimim vrdı. O dönem Beşiktş Attürk Andolu Lisesi’ndeydim, dershneye de gidiyordum. Progrmı cnlı sunuyordum ve “Sınv gidiyorum ben” diyecek kdr bir kpris hkkım yoktu. İşimi kybetme korkum d vrdı. Am elbette kimseye önermiyorum. Kendimi bir şekilde geliştirmeye çlıştım. Ybncı dil dersleri ldım, vesire, m içimde kln bir ukdedir. Gece bzen kbuslrım giriyor.

3K: Oğlunuz bğımlı mısınız?

E.E.: Eymen henüz 1.5 yşınd, bu yüzden evet bğımlıyım. Geçenlerde rkdşlrıml yurt dışın gittim, kendimi nsıl kötü hissettim nltmm. “Ben ne kötü bir nneyim” deyip durdum. Evden her çıktığımd içim cıyor, m yine de kçmıyorum. Eymene her defsınd “by by” diyerek dürüst oluyorum. Annesinin r sır gitmesine lışsın istiyorum.

3K: Hmile klmdn önce kfnızd nsıl bir nnelik modeli vrdı? Şu nkiyle o model örtüşüyor mu?

E.E.: Böyle bir nne olcğımı beklemiyordum. Ben dh rht bir nne olurum diyordum. Çok “nne nne” oldum.

O içgüdü bende çok hkimmiş meğer.

3K: Nsıl bir nnesiniz? Kurlcı mı, tolernslı mı?

E.E.: Tolernslıyım, m kurllrım d vr. Eymen’in özgür olmsını istiyorum, m bu her nlmd özgür olcğı nlmın gelmiyor. Örneğin; mrkete gittik ve çikolt istedi, o gün çikolt yememesi gerekiyors yemeyecek. Sbırlı d olmk zorundyım. Önceden değildim, Am Allh sbır veriyormuş, nldım.

3K: Evliliklerinizin kıs sürmesi epeyce konuşuldu. Evliliğinizde ne yoktu: Sevgi mi, sygı mı, fedkrlık mı, uyum mu?

E.E.: Birinci evliliğim 10 yıl flörtten sonr gerçekleşti. Tükettiğimiz için bitti. Hl değer verdiğim biri, mutlu olmsını isterim. İkinci evliliğimse ynlışlıkl oldu ve bu söylediklerinizin hiçbiri yoktu.

“KARŞIMA BEN ERKEĞİM DİYECEK BİRİ ÇIKMADI”

3K: Zor biri misiniz?

E.E.: 12 yşındn beri yklrı üzerinde durmy bşlyn bir kdın, her erkek için zordur. Böyle bir kdın zten erkek gibi olmuştur. Ben kendi krrlrımı ekonomik gücüm syesinde verebiliyorum. Çoğu kdınd bu yok. Birçok kdın erkeğin hytını yşrken ben kendi hytımı yşdım. Bundn dolyı zorum, m belki de krşım ben erkeğim diyecek ve dmlığını hissettirecek biri çıkmdı.

3K: Şu n TRTl’de sbhlrı “İyi Fikir” isimli bir progrm sunuyorsunuz. Nsıl gidiyor?

E.E.: Progrmın 5. yılı ve ben 2. yılını sunuyorum. Güzel bir progrm, ben de çok şey öğreniyorum. Artık Eymen’i de götürmeyi çok istiyorum bzı progrmlr. Zten uzmnlr d nne-bblrın çocuklrını işyerine götürmelerinin iyi olduğunu söylüyor.

3K: Toplumsl olylr morlinizi bozuyor mu? Eymen için nsıl bir gelecek düşünüyorsunuz?

E.E.: Ülkemiz için iyi şeyler olurs, bu d çocuklrımız ynsır. Ben drbeyi yşdığımd d, şehit hberi ldığımd d ilk evldımı düşünüyorum, çocuklr nsıl bir gelecek bırkıyoruz diye… Eymen’in güzel şrtlrd yşmsını diliyorum. On ytırım ypmk istiyorum. Tbii ki işini ypsın, m her şeyi kendi ypmsın.

3K: Tek bşın çocuk bkmnın zor ynlrı vr mı?

E.E.: Hiçbir zor ynı yok. İnnılmz keyifli. Huzursuz bir ortmd bir çocuğu büyütmek bence dh zor bir şey. O yüzden bence ylnız nnelerden çok, huzursuz bir evde çocuk büyüten nnelere Allh kolylık versin. Biz böyle mutluyuz.

3K: Çocuk yetiştirmekle ilgili felsefeniz nedir? İnndığınız şeyler?

E.E.: Eymen’in olbildiğince özgür olmsını istiyorum. Önce huzuru ve mutluluğu yerinde olsun gerisi hiç önemli değil. “İlk 3 yşt krkter oturuyor” diyor uzmnlr, o yüzden bu dönemi önemsiyorum. Örneğin; Eymen’den bir şey isterken on kesinlikle bir ödül vermiyorum vey ikinci kşığı yemek istemiyors yememesinden ynyım. Annemse yemesi için peşinden koşuyor. Onunl çok frklıyız. Ben çocuğumu kendi doğrulrıml yetiştirmeye çlışıyorum. Hiçbir şeye zorlmk istemiyorum onu. Elbette nnennesinden çok sevgi görüyor. Eymen kimden sevgi görse çok mutlu oluyorum. Şu n Eymen’in belki çok klblık bir ilesi w yok, m klblık bir seveni ve fun kulüpleri vr. Bir tnesi 60 binde. Oğlumun sevilmesi çok hoşum gidiyor. İnşllh d hep böyle büyüyecek.

Yorum Yaz