E Vitamini

C vitmini vücudun su içeren bölümlerini koruyn su bzlı bir ntioksidn iken, E vitmini hücre zrlrı ve ypısl yğlrı koruyn yğ bzlı bir ntioksidndır. Finlndiy’d 10 yıldn uzun bir süre boyunc 21.172 erkek üzerinde ypıln bir çlışmy göre; knınızdki E vitmininin düşük seviyede olmsı sigr kullnımıyl lklı oln knserlerin ve diğer knser türlerinin görülme riskini rttırmktdır.38 E vitmininin knser krşısındki güçlü koruyucu rolüne dir knıtlr ynı zmnd 59 klinik çlışmnın nlizinde de gösterilmektedir. Arştırmcılr vitmin tkviyelerinden sğlnn korumnın “ne z, ne çok olduğunu’ bulmuştur; en tutrlı ilişki ise E vitmini tkviyelerinin lımı ile knser riskinin zlmsı rsınd kurulmuştur.

Düşük seviyede E vitmini ve meme knseri

E vitmini eksikliği en kuvvetli olrk meme knseri riskinin rtmsıyl ilişkilidir. Londr St. Brtholomew’s Hstnesinde Dr. Wld trfındn 1984 yılınd ypıln bir rştırmd, ‘en düşük E vitmini seviyelerine ship kişilerin en yüksek meme knseri riskine ship olduğu’ bulunmuştur.401996 yılınd 2.569 meme knseri hstsı kdınl ypıln bir çlışmd ‘Özellikle betkroten, E vitmini ve klsiyum olmk üzere çeşitli mikro besinler çısındn zengin bir beslenmenin meme knseri krşısınd koruyucu olbileceği’ sonucun vrılmıştır.41 Bunlr; meme knseri ve düşük E vitmini düzeyi ile, meme knserinin engellenmesi ve E vitmini liminin rttırılmsı rsmd bğ olduğunu gösteren çok syıd çlışmdn ylnızc birkçıdır.

Kimysl ile bğlrı

E vitmininin tek bşm meme knserinin engellenmesinde ntioksidn rol lbileceğini gösteren çok syıd knıt ols d, 1998 yılınd ypıln bir çlışm E vitmini ile ynı kimysl ‘ileden’ oln tokotrienollerden de benzer fydlr lınbileceğini doğrulmıştır. Tokotrienollerin insnlrdki meme knseri hücrelerinin gelişimini engellemede E vitmini ile birlikte çlıştığı tespit edilmiştir. Hurm yğı, rp özü ve pirinç yğmd büyük konsntrsyonlrd bulunmktdırlr.

Prostt knseri 

E vitmini tkviyesinin prostt knserinden korunmy yrdımcı olduğu d gösterilmiştir. Ulusl Knser Enstitüsü Dergisi’nde yyımlnnve FinlndiylI erkekler üzerinde ypıln bir çlışm, E vitmini tkviyesi lımmd prostt knserinden ölüm ornının yüzde 41 dh z olduğunu göstermiştir. Beş il sekiz yıl rsı bir süre boyunc her gün 50 mg E vitmini ln erkekler, tkviye lmyn erkeklere kıysl yüzde 32 dh düşük semptomtik prostt knseri ornı göstermiştir. E vitmininin ntioksidn özelliklerinin oksidnlrl svşrk ve bğışıklık sistemini güçlendirerek prostt knserinin giderilmesine yrdımcı olbileceğine innn, Helsinki Üniversitesi’nden Dr. Olli Heinonen “bu etkileyici gözlemin, E vitmininin Kuzey Amerik ve Avrup hlklrınd en sık görülen kötü huylu tümörlerden birini engelleme potnsiyeli bulunduğun işret ettiğini’ yzmıştır.

Tkviyeler ve beslenme

Knserin önlenmesi için idel tkviye miktrı, E vitmini çısındn zengin gıdlrın tüketilmesine (şğıd verilmektedir) ek olrk, günlük 270 540 mg rsmddır.
Hngi gıdlr E vitmini çısındn zengin?
Aşğıd klori bşm en fzl E vitmini içeren gıdlr liste lenmiştir. Prntez içindeki rkmlr, ortlm olrk bir brdk y d porsiyon eşit oln 100 gr içindeki E vitmini miktrlrıdır.
Soğuk bskı tohum yğı (83 mg) Fsulye (7,7 mg)
Ayçiçeği
tohumu (52,6 mg) Ton blığı (6,3 mg)
Buğdy
tohumu (27,5 mg) Ttlı pttes (4,0 mg)
Bdem (24,5 mg) Bezelye (2,3 mg)
Susm (22,7 mg) Esmer pirinç (2,0 mg)

Pekn cevizi Ceviz Yer fıstığı Kju fıstığı

Knser riskinin zltılmsı ve knser hstlrı için dh iyi sonuçlr
Antioksidn çıdn zengin beslenmeyen kişilerin betkro ten, E vitmini ve selenyum kombinsyonuyl tkviye ypmsının, söz konusu riski yüzde 13 ornınd zlttığı gösterilmiştir.44 Ypılck en iyi şey tek bşm ntioksidn lmk yerine, ntioksidn çısındn zengin şekilde beslenmek ve kpsmlı bir ntioksidn tkviyesi lmktır.

< href="http://www.3kmod.com/blog/e-vitmini/ttchment/e-vitmini" rel="ttchment wp-tt-25987">

Yorum Yaz