Kapşonlu düğmeli örgü kazak yapılışı

BEDEN: 40-42 MALZEMELER:

. 1150 gr. lcivert, 50 gr. mvi yün

•    5.5 no.lu şişler

•    Ylin İğnesi

•    2 det düğme

KULLANILAN ÖRGÜLER:

Şişler İle:

•    Düz örgü

–    çift lstik

–    6/2 lstik: 6 düz, 2 ters, kolonlu.

•    Çprz fındık İşi: Şemyı tkip ederek mvi ve lcivert yün İle şöyle çlışlım: 1 düz, 1 tm, 1 düz, İşimizi çevirelim, 3 ters, İşimizi çevirelim, 3 düz, İşimizi çevirelim, 3 ters, İşimizi çevirelim, 3 ilmeği

I e 1 = düz örgü □ = ters örgü o = 1 tm = 2 tersten berber = 3 tersten berber = 3 düzden berber / = 2 düzden berber S = bsit tlm O = 1 rtırm /e ÜT = sğ düz çprz -İT = 1. düz ve 2. ters ilmeği birlikte çlışrk çprz “R- = sol düz çprz TtU- = 2. ters ve 1. düz ilmeği birlikte çlışrk çprz = 4 sğ çprz = sol düğüm / = sğ düğüm ‘VS = birlikte zincir

1 çift tm (1 İlmeği çlışmdn geçelim, 2 düzden berber, çlışılmış İki İlmeği berber tlım) ve lcivert İle kptlım, mvi ipliği işimizin tersinde fındıklrı yprken çlışlım.

•    Ön dikdörtgen çlışmsı: Şemyı ve nltımı tkip ederek çlışlım. 12 dikdörtgen motif rlrınd tığ ile birleştirilmiştir.

Tığ İle:

– Zincir

•    Sık iğne

Dikdörtgenleri birleştirmek İçin kenr boyunc 1. dikdörtgeni şöyle çlışlım:

1 sık İğne, 2 zincir, 2. dikdörtgenin krşılığındki kenr 1 sık iğne, tüm kenrd 2 zincir, 2 sır tlm, 1. dikdörtgenin krşılığındki kenr 1 sık İğne, 2 zincir, 2 sır tlm, 2. dikdörtgenin krşılığındki kenr 1 sık İğne, 2 zincir, kenrın sonund 1. dikdörtgeni 1 sık İğne İle kptlım.

ÖRNEK; 5.5 no.lu şişler ve 6/2 lstik İle çlışıln 10×10 cm.llk bir kre 17 İlmek 18 sıry eşittir.

YAPILIŞI:

ARKA: 5.5 no.lu şişler İle 101 İlmek tlım. 2 sır çift lstik 1 İlmek rttırmdn sonr 6/2 lstik İle devm edelim. 124 sır sonr tüm İlmekleri kptlım. ÖN: Şemyı ve nltımı tkip ederek 12 dikdörtgen motifi tmmlylım. 4’ünü blrry getirmek İçin şöyle çlışlım:

1. sır: (İşimizin düzünde), 2 def (1 düz, 1 ters).

2. sır: 2 düz, 1 ters, 1 düz.

Lstikten 35 sır sonr yk oyuğu İçin sırnın sonund her İki sırd 3 def 10,

2 İlmek kptlım. C motifli dikdörtgeni çlışırken 13. ve 33. sırlrd 2 İlik çlım.

KOL: 5.5 no.lu şişler İle 45 İlmek tlım. 4 sır çift lstik ve 1 rttırmdn sonr 6/2 lstik ile devm edelim. Kenrlrd her 5 sırd 15 def 1 İlmek rttırlım ve yeni İlmekleri de 6/2 lstik çlışlım. Lstikten 78 sır sonr elde edilen 76 İlmeği kptlım.

KAPŞON: 5.5 no.lu şişler İle 95 İlmek tlım. 8 sır çift lstik çlıştıktn sonr düz örgüye devm edelim. 21 ve 29. sırlrd 2 rttırm yprk şöyle çlışlım: 46 düz, 1 rttırm, 1 göze 1 ort İlmek, sırdki göze 1 rttırm bir önceki kolonlu İlmeklere de 29. sırd 2 rttırm çlışlım (= 99 İlmek). 35. sırd İşimizi ikiye bölelim, 1 ort ilmek kesiminden bşlyrk her 2 sırd 6 def 1 İlmek eksiltelim. Aynı zmnd diğer kenr krşılığınd her 2 sırd 3 def 11 İlmek ve 10 İlmek kptlım. Diğer ke-nrıd ters yöne çlışlım.

HAZIRLANIŞI: Dikdörtgenleri yty olrk 4 dikdörtgen gelecek şekilde 2’şer, 2’şer birleştirelim. Şemyı tkip ederek İğne ve mvi yün ile İşlemeleri çlışlım. Omuzlrı dikelim. Kollrı ve ynln dikelim. Ön sğ yk oyuğundn 63, sol rkdn 36, sol kenr boyunc 63 ilmek topldıktn sonr 4 sır çift lstik çlışlım. İlmekleri İğne rdı ile kptlım. Kpşonu rk çıklıktn dikelim, yine rkdn gizil dikişlerle yky tklım. Düğmeleri dikelim.

Yorum Yaz