Bulaşıcı çocuk hastalıkları

Bulaşıcı hastalıklar

Çocuk, ilk çocukluk döneminde genellikle “ünlü” çocuk hastalıklarına yakalanır: Kızamık; kızamıkçık; suçiçeği; kızıl; boğmaca; kabakulak; tifo; vb.

KIZAMIK

Kızamık hastalığında görülen derideki döküntüler nasıl ortaya çıkar? Döküntü kulak arkasında başlar. 34 gün yüksek ateşle sürekli ve şiddetli öksürükten sonra bedenin her yanına yayılır.

KIZAMIKÇIK

Kızamıkçığın neden olduğu derideki döküntüler nasıl ortaya çıkar? Döküntü noktaları alında, yanaklarda ve kulağın arka bölümündedir; bu arada boyundaki lenf beziarinde büyüme görülür.

Bu hastalıkların bazıları okul öncesi çocuklarda bütünüyle zararsızdır, oysa yeni doğmuş bebeklerde ve süt bebeklerinde çok tehlikelidir: Sözgelimi boğmaca. Her bebeğin birçok bulaşıcı hastalığa karşı direnci vardır. Bu direnç bebeğe annesinden geçer. Bu hastalıklar, annenin çocukluğunda yakalandığı hastalıklar olduğundan bebek hiç değilse ilk aylarda belli bir ölçüde güven içinde sayılır.

Bulaşıcı hastalıklarda “tecrit” etmenin anlamı nedir?

Çevrede bir çocuk bulaşıcı hastalığa yakalandığında. herkes bu hastalığın kendi çocuğuna bulaşmasından korkar. Oysa yalın ama önemli bazı sağlık koruma kurallarına dikkat edilirse, hiçbir şey olmayacaktır.

Hasta bir çocuğa aynı kişi tarafından bakılması hem hastalığın başka kişilere bulaşmasını önlemek

için, hem de içinde bulunduğu durumu zorlaştıracak başka mikropların dışardan hastaya bulaşmasını önlemek için yerinde bir harekettir.

Hastalığı süresince çocuk aynı odada bulundurulmalı, odadan odaya dolaştırılmamalıdır.

Hasta çocuğun odasına girmeden önce ve çıktıktan sonra eller, mikroptan arındırıcı özelliği olan bir sıvıyla ya da sabunla iyice yıkanmalıdır.

Hasta çocuğun kullandığı tabak, bardak, çatal, bıçak, kaşık gibi şeyler kaynatılmalıdır. Fazladan önlem olarak, küçük hastanın giysilerini de özel eriyiklere batırarak ya da kaynatarak mikroplardan arındırmak düşünülebilir.

Şimdi çocuk hastalıkları arasında en sık rastlananlara bir göz atalım: Kızamık; kızamıkçık; suçiçeği; kızıl.

Kızamık

Kızamık oldukça bulaşıcı, virüsten ileri gelen bir

hastalıktır. Hastalık geçirildikten sonra, kalıcı bir bağışıklık kazanılır.

Bulaşması

Doğrudan doğruya ve kolaylıkla hastalıklı birinden sağlıklı birine, öncelikle hava yoluyla, özellikle de öksürürken ve konuşurken ağızdan çıkan tükürük damlacıklarıyla geçer.

Kuluçka dönemi

En az 8 gün, en çok 14 gündür.

Belirtileri

Nezle belirtileriyle başlar. Burun sürekli akar, gözler ışıktan rahatsız olur, kızarır; hasta sık sık öksürür. Yüksek ateş başlar ve derideki ilk kırmızı döküntüler görünene kadar ateş üçdört gün sürebilir. Döküntüler genellikle kulakların arkasında başlar vk hızla yüze, gövdeye, kol ve bacaklara yayılır.

Lekeler pembe renkli sivilceler halinde olmadan önce, birbirleriyle birleşmiş canlı kırmızı renktedirler. Derideki kırmızı döküntü dörtbeş gün sürer. Ciddi

durumlarda deride, pul pul dökülmeler görülebilir.

Tecrit

On beş gün.

Korunma

Aşılama ya da özel gammaglobülin.

Tedavi

Tedavi, hastalığın belirtilerine, yani soğuk algınlığına, öksürüğe, göz nezlesine, ateşe karşı yapılır. Çocuk yatakta tutulur. Oldukça hafif yemekler yedirilmeli, yemek yemeğe zorlanmamalı, ama çok su içirilmelidir. Antibiyotik tedavisi doktorun önerisiyle ve bazı ihtilaflar görülürse başlatılmalıdır.

İhtilat

Kızamık sırasında çok sık rastlanan bir hastalık zatürredlr. Hastanın ateşi

indikten sonra bile ortaya çıkabilir. Çocuk döküntü döktükten sonra hâlâ ateşi varsa, şiddetli ve sürekli öksürüyorsa, doktor çağrıImalıdır.

SUÇİÇEĞİ

Suçiçeğinde derideki döküntüler nasıl ortaya çıkar? Döküntüler önce gövdede, sonra yüzde görülür. Lekeler su Kabarcıklarına dönüşür; önceleri içi saydam olan kabarcıklar, sonradan bulanıklaşır ve kabuk tutar.

KIZIL

döküntüleri nasıl ortaya çıkar?Döküntü göğüste başlar, yüz dışında bedenin her yanına yayılır. Yüksek ateşle ba$lar; baş ve boğaz ağrısı, kusma görülür.

Kızamıkçık ya da yalancı kızamık

ilk çocukluk döneminde görülen, virüsten ileri gelen bulaşscı bir hastalıktır. Hastalık geçirildikten sonra, kalıcı bir bağışıkşık kazanılır.

Bulaşması

Doğrudan doğruya bulaşır.

Belirtileri

Çok zayıftır, zaman zaman görünmesiyle yok olması birdir. Kızamıktaki gibi lekeler ya da kızıldaki gibi küçük noktalar görülebilir. Genellikle boyundaki lenf bezleri, ender olarak da dalak büyür.

Kuluçka dönemi

512 gündür.

Tecrit

8 gün 18 gün arasıdır.

Korunma

Aşı.

Tedavi

İlk çocukluk döneminde olduğunda zararsızdır ve

özel bir tedavi gerekmez.

İhtilat

Genellikle yoktur.

Suçiçeği

Çok bulaşıcı, virüsten ileri gelen bir hastalıktır. Hastalık geçirildikten sonra kalıcı bir bağışıklık kazanılır.

Bulaşması

Hasta bir kişiden geçer.

Belirtileri

Ateşte hafif yükselmeler, bazen soğuk algınlığı ve öksürük görülür. Önce içi saydam su kabarcıkları belirir; sonra bunların içleri bulanır ve üstleri kabuk bağlar. Bütün bu kabarcıklar aynı zamanda ortaya çıkmazlar; yani bazıları .kabuk bağlama dönemindeyken, yenileri içi saydam su kabarcığı dönemindedir. Kabarcıklar son derece kaşıntı yapar.

Kuluçka dönemi

En az 11 gün, en çok 21 gündür.

Tecrit

14 gün; ama her durumda kabuklar dökülene kadar.

Korunma

Doğrudan temaslardan kaçınmalıdır.

Tedavi

Dinlenme ve çok hafif yemek rejimi uygulanır. Kaşınmaya karşı talk pudrası kullanmak yerinde olur. Çocukların kaşınması engellenemez, kabuklar mikrop kaparsa,yerlerinde iz kalır.

İhtilat

Ellerin kirli olması yüzünden, irinli sivilceler ortaya çıkabilir.

Kızıl

Streptokok türü basilin yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır.

Bulaşması

Mikrop taşıyıcı, sağlıklı biri olabilir; bir başkasına bulaştırıp ardından kendisi

hastalığa yakalanabilir.

Kuluçka dönemi

17 gündür.

Belirtileri

Yüksek ateşle başlar, baş ve boğaz ağrısı, kusma görülür. Deride döküntü ilk günden sonra başlar ve öncelikle göğsü kaplar. Bu döküntü çok sayıda küçük, kırmızı, birbirine yakın kabarık noktalar halindedir. Yüzde döküntü yoktur. Dilde kızarmalar ve kırmızı noktalar görülür.

Tecrit

21 gün.

Korunma

Hastalıklardan ve sağlıklı görünen taşıyıcılardan sakınılmalıdır.

Tedavi

Yatakta dinlenme. Böbrek iltihabı (nefrit) tehlikesine karşı sürekli idrar tahlili yapılmalıdır. Antibiyotik tedavisi.

İhtilat

Başlıca ihtilatı böbrek iltihabıdır.

 

Bulaşıcı çocuk hastalıkları Resimleri
Bulaşıcı çocuk hastalıkları Resimleri
Bulaşıcı çocuk hastalıkları

Yorum Yaz