Bahçe düzenleme örnekleri

Toprağın yapısı

Kesit olarak bakışığında, toprak hiç bir zaman tekdüze değildir ve son derece özgün, tabakalı bir yapısı vardır.

1- “hareketli toprak” denilen, üst tabaka (karışık ince topraktan,organik maddelerden ve küçük taşlardan oluşmuştur);

2- “hareketsiz toprak” denilen, orta tabaka (büyük taşlardan oluşmuştur ve çok sıkışıktır);

3- kayalıklı alt tabaka (toprağın çok ya da az su geçirmesini etkiler).

Bitkilerin yaşamı, yüksek gövdeli ağaçlar dışında, toprağın üst tabakasına bağlıdır. Bahçe düzenlemesinde ilk iş, bahçe haline getirilecek toprağın kumlu mu, killi mi, balçıklı mı olduğunu incelemek, toprağın suyu ne derece emdiğini anlamak ve bazı sakıncalı durumları “taşıma top-rak”la gidermektir. Sözgelimi, kumlu toprağı killi toprakla ve gübreyle ağırlaştırmak gerekir. Buna karşılık, killi toprağın, yalnızca doğal maddelerle gübrelen-mesi yeterlidir. Balçıklı top-rağaysa, sürekli olarak kumlu toprak ve doğal hümüs eklemek gerekir. Bitkilerin yaşamak için, toprağın içindeki çeşitli elementlere de gereksinimi vardır: Oksijen; hidrojen; karbon; azot; potasyum; kalsiyum; fosfor; demir; kükürt; bor tuzları; bakır; manganez;çinko ve magnezyum. Bu maddeler, hümüs (organik maddelerin bozulmasından oluşan madde), kum, kil ya da balçık arasındaki denge, toprağın asitliliğini ve alkaliliğini belirler.

Bitkilerin yer açısından da belirli gereksinimleri olduğundan,toprağın yapısını anlamanın en iyi yolu, bir yerin bitki örtüsünü incelemektir.

Zorunlu işlemler

Bahçe düzenlemesine başlamanın ilk koşulu, toprağı yabani otlardan temizlemek, bahçenin otsu bitki ve ağaççıklarla kaplanmaması için elden geleni yapmaktır. Çeşitli düzenlemelerle toprakta akaçlama düzeni kurmak da, yapılması zorunlu işlemlerden biridir. Akaçlama düzeni, toprak yüzeyinde biriken suyun, borular aracılığıyla bir dağılma çukuruna aktarılmasıdır. Akaçlama çukuru toprağın suyu kolayca geçiren tabakasına ulaşabilecek kadar derin olmalı ve dip bölümü tuğla kırıklarıyla, çakıl taşlarıyla, taşlarla doldurulmalıdır.

Yalnızca akaçlama düzeni kurulduktan sonra toprak üstünde çalışmaya başlanabilir ve istenirse bahçe toprağı, turba, hümüs gibi başka topraklarla desteklenebilir. Toprakta otsu örtü istenirse, yüzeyin düzleştirilmesi gerekir. Bu arada tarhlar ve ara yollar için çeşitli bölümleri küçük kazıklarla belirlemek, bahçenin biçimine kesinlik kazandırmak açısından yararlıdır.

Bahçe düzenleme örnekleri Resimleri
Bahçe Düzenleme Örnekleri || Ev Dekor › DEKOR SARAYI, DEKORASYON Sitemizde ki küçük bahçe düzenleme örnekleri ile ilgili Küçük bahçe düzenleme örnekleriBahçe - Balkon Bahçe Düzenlemesi - Peyzaj Bahçe düzenleme Bahçe düzenleme örnekleri- Bahçe tasarımları- Bahçe en güzel bahçe düzenleme Örnekleri konusunun sitemiz TESETTÜR Konu: Bahçe düzenleme örnekleri !!!!bahçe düzenlemesi, bahçe düzenleme, küçük bahçe Bahçe Düzenleme Örnekleri | Leylara - Her şey burada!

Yorum Yaz