Bahçe düzenleme örnekleri

Toprğın ypısı

Kesit olrk bkışığınd, toprk hiç bir zmn tekdüze değildir ve son derece özgün, tbklı bir ypısı vrdır.

1- “hreketli toprk” denilen, üst tbk (krışık ince toprktn,orgnik mddelerden ve küçük tşlrdn oluşmuştur);

2- “hreketsiz toprk” denilen, ort tbk (büyük tşlrdn oluşmuştur ve çok sıkışıktır);

3- kylıklı lt tbk (toprğın çok y d z su geçirmesini etkiler).

Bitkilerin yşmı, yüksek gövdeli ğçlr dışınd, toprğın üst tbksın bğlıdır. Bhçe düzenlemesinde ilk iş, bhçe hline getirilecek toprğın kumlu mu, killi mi, blçıklı mı olduğunu incelemek, toprğın suyu ne derece emdiğini nlmk ve bzı skınclı durumlrı “tşım top-rk”l gidermektir. Sözgelimi, kumlu toprğı killi toprkl ve gübreyle ğırlştırmk gerekir. Bun krşılık, killi toprğın, ylnızc doğl mddelerle gübrelen-mesi yeterlidir. Blçıklı top-rğys, sürekli olrk kumlu toprk ve doğl hümüs eklemek gerekir. Bitkilerin yşmk için, toprğın içindeki çeşitli elementlere de gereksinimi vrdır: Oksijen; hidrojen; krbon; zot; potsyum; klsiyum; fosfor; demir; kükürt; bor tuzlrı; bkır; mngnez;çinko ve mgnezyum. Bu mddeler, hümüs (orgnik mddelerin bozulmsındn oluşn mdde), kum, kil y d blçık rsındki denge, toprğın sitliliğini ve lkliliğini belirler.

Bitkilerin yer çısındn d belirli gereksinimleri olduğundn,toprğın ypısını nlmnın en iyi yolu, bir yerin bitki örtüsünü incelemektir.

Zorunlu işlemler

Bhçe düzenlemesine bşlmnın ilk koşulu, toprğı ybni otlrdn temizlemek, bhçenin otsu bitki ve ğççıklrl kplnmmsı için elden geleni ypmktır. Çeşitli düzenlemelerle toprkt kçlm düzeni kurmk d, ypılmsı zorunlu işlemlerden biridir. Akçlm düzeni, toprk yüzeyinde biriken suyun, borulr rcılığıyl bir dğılm çukurun ktrılmsıdır. Akçlm çukuru toprğın suyu kolyc geçiren tbksın ulşbilecek kdr derin olmlı ve dip bölümü tuğl kırıklrıyl, çkıl tşlrıyl, tşlrl doldurulmlıdır.

Ylnızc kçlm düzeni kurulduktn sonr toprk üstünde çlışmy bşlnbilir ve istenirse bhçe toprğı, turb, hümüs gibi bşk toprklrl desteklenebilir. Toprkt otsu örtü istenirse, yüzeyin düzleştirilmesi gerekir. Bu rd trhlr ve r yollr için çeşitli bölümleri küçük kzıklrl belirlemek, bhçenin biçimine kesinlik kzndırmk çısındn yrrlıdır.
[gllery ids=""]

Yorum Yaz