Athena Gökhan Özoğuz

TV&Magazin

Oturduğu yerden kldırmy mhkeme krrı gereken insnlrdnımdır; gel gör ki çekim boyu Gökhn Özoğuz’u izlerken cnım sokğ fırlyıp koşmk istiyor; y d ne bileyim, deli gibi dns etmek filn…

Bu hissi tnıyorum ben. Athen’nın, çelik bir kfesin rdın konuşlnmış shnede sergilediği performnsl, sk mbedi Cptin Hookün müdvimlerini zincirden boşlmış yrtıklr dönüştürdüğü 90’lrdn tnıyorum…

Zeynep, “Ebru sn bşlık buldum” diye sesleniyor gülerek: “Gökhn’ın yüzünün görünmediği krelerden birini seçip kocmn çlım; üzerine de, ‘Bilin bklım kim’ diye yzlım!”

Gökhn Özoğuz’un, ry güreş hmleleri de ktrk yerlerde fır döndüğü, şekilden şekile girdiği ve kelime mnsıyl düz duvr tırmndığı çekim boyunc, birçok krede, uzuvlrı y d kıyfet prçlrı kpttığı için yüzü seçilemiyor hkikten.

Fkt ynen Zeynep’in dediği gibi, isterse kıymet klblığın rsın krışmış olsun, Gökhn’ı herhngi bir ortmd, nınd seçebilmeniz için ill yüzünü görmeniz de gerekmiyor. Admın rksı dönük de ols, pnçolr, yğmurluklr içinde kybolmuş d ols, şpksı çenesine inmiş de ols, bkr bkmz biliyorsun: Gökhn işte!

Nz, “Styling’e benim imzmı koymsk mı cb?

Hksız kznç gibi geliyor vll” diyor. Gökhn Özoğuz’un

üzerindeki, Nizm-ı Cedid skerlerinden ilhml ypılmış pntolonlr, kendi tsrımı; kullnıln prçlrın bir kısmı d on it; bu rlr tşınmkt olduklrı için evde “her yer her yerde” olms, çok dh güzel “bissssürü” şey getirmiş olbileceğinden yn hyıflnıyor. Kıyfet kombinlerinde dimi fikir tetisi sürüyor.

Çekim için nimetten süje; röportj için de kez: Ağzındn bl dmlıyor.

Geçtiğimiz hftlrd sezon finli yyınlnn O Ses Türkiye’nin trihçesinde görülmemiş bir bşrıy imz ttı; o meşum “Kendi kulvrınd kendiyle yrışıyor” mgzin klişesini hyt geçirdi: Finl hftsını gören dört yrışmcı d onun tkımındndı.

“Hiç böyle olcğım düşünmüyordum” diyor: “Bir yrışmd jüri üyesi olmk, hytımd ypcğım en son şeylerden biridir, diyordum. Fkt konu müzik olunc, sonrdn, y, dedim, işin müzik trfıyl ilgilenirim, çok fzl sohbet trfın ktılmm herhlde. Kfmd öyle kurgulmıştım ilk bşt. Dh önce çok thmin etmediğim, hyl bile edemediğim şeyler çıktı. Mhlleden 30 senedir beni tnıyn insnlr bile; sen böyle miydin, diye yklşır oldu. Ben tbii pek nlymıyorum ne demek istediklerini; srhoş srhoş olduğunu vey deli deli olduğunu bilmezmiş y, öyle bir şey bu d. Elenen rkdşlr rsınd d çok şhne insnlr vrdı m finle kln dörtlü öyle bir dörtlü oldu ki kelime bulmıyorum on… Türk insnı sflığı gördüğü zmn kendini tutmıyor. Krşısınd eğer içten pzrlıklı bir durum vrs, onu d görüyor çok net m sf birini gördüğü zmn, kesip koysı geliyor bir trfını; öylesine, o kdr…”

Gökhn ve Hkn Özoğuz krdeşler, nnelerinin krnındn dört dkik ryl, doğum sırsınd birbirlerini tekmeledikleri için morrmış gözle çıkmış çift yumurt ikizleri mlum. Göztepe, Fenerbhçe, Selmiçeşme, Mod, Kdıköy civrlrınd, iyi ileden gelmekle birlikte sokk çocuğu olrk büyüyüp serpilmiş tipler. Hylz sıftı çok hfif kçr, Nurettin Teksn ilkokulund okurken, üçüncü sınıft sbrı ifls eden okul yönetiminin, ebeveynlerine ylvr-ric, lın bu çocuklrı demesiyle, bildiğiniz okuldn tılmışlıklrı vr. Tkdir edersiniz ki ilkokuldyken okuldn tılmk d yrı bir meziyettir. Yşdıklrı bhçeli ev, bblrının ecznesi, Fenerbhçe Stdı ve Akmr Psjı rsınd geçen ilkgençlikleri deseniz, bşk türden bir drenlin ptlmsı: “Hytımın hem en eğlenceli hem en sıkıntılı zmnlrını okuld yşdım diyebilirim. Hpis gibi gelirdi bn okul. Hâlâ d sevmem. Bizim ülkemizdeki korkunç eğitim müfredtı, bireyin bilgilenmesi değil, bilgilenmemesi için yrtılmış.

Ne cevherler, ne dhi kflı insnlrımız vr m biz ne görebiliyoruz, ne yrrlnbiliyoruz. Ortokuldyken biz rtık iyice uç noktlr gitmeye bşlmıştık. Bence insnın meşrebi hep ynı klıyor. Çocukken neyseniz, ileride nck onun frkın vrmış hline dönüşebiliyorsunuz. Eskiden de böyleydim m dh sert tepkiler verip, fzl duygusl yşdığım bir dönemdi. 89-90’d Athen’yı kurduk. Devmlı provlr gidiyoruz, konserler oluyor. O zmn Şebnem Ferh’ın Volvox’u vrdı, onu tkip ederdik, Pentgrm vrdı çok sevdiğimiz… Yoğun dönemlerdi.”

’94 yılınd, Mrmris’deki Brfendi isimli ufk brd yptıklrı müziğin methi, fısıltı gzetesi mrifetiyle yyılır.

Sex Pistols, Nirvn, Rge Aginst The Mchine, Perl Jm, Clsh gibi, normlde brlrd cnlı dinlemenin pek mümkün olmdığı türden cover’lr çlr, setlerin rlrınd d kendi şrkılrını seslendirirler. Gördükleri ilgi, nihyet lbüm ypm fikrini doğurun “Punk ve rock kombini çldığımız için merk ediyordu insnlr. İstnbul’ gelince Cptin Hook dönemi bşldı; bizim için milddır yni, hkikten cyipti… Bunun cesretiyle lbüme girdik m benim Türkçe söylediğim şrkılr nlşılmıyor. Türkçe’yi bsrk söylemek diye bir şey vr çünkü; ben hiç öyle bir şey bilmiyorum, hoşlnmıyorum d… Bsbyğı ğldım, ben böyle şrkı söylemek istemiyorum diye. Holign, Sk Long lbümünde enteresndır şrkı söyleme şeklim; o ben değilim. Sonrsı geldi işte; 12 Dev Adm,

Eurovision, lbümler, konserler… Hâlâ d doğru dürüst şrkı söylediğimi düşünmüyorum m şu son yptığımız Pis, en zındn istediğime ykın bir ses çıkrbildiğim ilk lbüm oldu. Hep son lbümler için böyle denir gerçi… Herhlde bu duygu hiç bitmeyecek, sonun kdr böyle yşycğız.”

2007’de bblrı Ahmet Hmdullh Özoğuz’un veftı, iki krdeşi derinden srsr; ciddi bir hv değişikliği ihtiycı duyrlr:

“Kfmız kötüydü, dğıldık, drmdğın olduk yni. Bbmın hstlığının ğır olduğu dönemde, lbüm ypmy çlışıyorduk; mecburen bitirmemiz gereken bir lbüm, ypılmış şrkılr vr m kfmızı toprlymıyoruz. O lbüm, Us, benim için hep yrımdır. Ondn sonr bir es ihtiycı duyduk. Hkn, ben skere gideyim dedi. Ben de berber gidecektim fkt, olmdı. Bb veft edince, ikizleri birlikte lmıyorlr, sdece biri gidebiliyor, öyle bir knun vr. Ben de öyle olunc Londr’y gittim. Askerlikten sonr Hkn d geldi.’ye kdr, öyle gelmeli gitmeli bir dönem geçirdik. Ömrümüzce uzktn yşmy çlıştığımız hytın içindeyiz m kfmızd her şeyi slınd ne kdr frklı kurgulmış olduğumuzu görüyoruz. Biz dh gerçek bir şey kuruyorduk kfmızd m gittikten sonr gerçeğin slınd İstnbul’d olduğunu frk ettik. Bu sefer İstnbul-Londr kombinsyonu bşldı ki sıl tt öyle çıkr oldu bence.”

Kendileri gibi birçok rkdşlrının d yurtdışı tecrübesi yşdıktn sonr, burnın özüne bşk bir gözle, bktıklrını, dh çok shiplendiklerini nltıyor. Netice itibrıyl dünylı olmkt fyd vr diye düşünüyor.

Lf kçınılmz olrk, geçtiğimiz y, bir cenze nmzı öncesinde bdest lırken çekilmiş bir fotoğrfının kendi dın çılmış fke bir hespl Instgrm’d pylşılmsın geliyor. Elbette bu konud cnı sıkkın m çok d büyütmemeye çlışıyor. Böyle bir şeyin duyulmsındn çok, duyuluş şeklinden, kendi kontrolü dışınd ve usturupsuz bir şekilde orty çıkmış olmsındn rhtsız:

“Dedem hfızdı; bbm beş vkit nmz kıln bir Türk vtndşıydı. İç dünymı bir nltırsm, herkesin kfsınd bir çorb oluşur. İnsn hiçbir zmn tek bir şey değildir ki… Yşyn bütün insnlrın ile hytlrı vrdır, seksüel trflrı vrdır, profesyonellik bölümleri vrdır; bir de herkesin bir sırlı trfı vrdır, kendine hs. Ben böyle bir şey çıklyck olsm, bir kere bu şekilde çıklmm. Bırkın çıklmyı, çok ykın rkdşlrım bile bilmezler. Senelerdir yşmış olduğum bir iç dünym vrs, onu O Ses Türkiye gündemiyle berber sunck hlim yok. Bu benim özel hytimdir çünkü, iç dünymdır; pylşmktn d hoşlnmm. Çok sübjektif konulr bir kere; çok koly etiketlenecek konulr m ben ory sığmm yni. Benim düşüncemdeki ypıd öyle bir limit yok. Benim hytım gökkuşğı gibi, bin tne şey vr. Ben onlrın düşündüğü müslümn olmm. İnsn kdr lem vr denir y, her bir vtndşımızın kfsındki lem kdr bir ben düşünsenize, nsıl bir potpori orty çıkr. Sonu yok onun. Herkesin kfsınd bir innç sistemi vr, herkesin kendine göre bir -izm’i vr; hngi birine gireceksin…”

Bşk birinin, kendisi dın hesp çıp, onun ğzındn konuşmsını, böyle sılsız muhbbetlerin peşine düşmesini düpedüz tuhf buluyor. Enteresn nlmıyl tuhf d değil yni, bildiğin sçm:

“Bence bir insn innç sisteminden dolyı d lkışlnmmk yrıc. Brvoluk bir şey değil bu. Ben müslümmm, öbürü budist, öbürü hıristiyn, öbürü musevi, öbürü deist… Her şey insnlrın bkış çılrınd gizli, niye tepki duylım y d lkışlylım ki? İnsn olduğu için sevsin insnlr birbirlerini. Bizim kültürümüzde Neyzen Tevfik vrdır mesel; meczup denir, ynlış bulunur, şu bu… Yhu sen önce Neyzen Tevfik’i bir nl yni… Çok severim, okurum, dinlerim; en güzel trfı hissiytıdır. Hytı meyhne, tekke ve hstne rsınd geçmiştir denir. Arkdşım, sen kendi kfnd en iyi düşünceli ve innçlı insn olrk kendini bulurken, bunu yrgıldığın dkik, bittin zten; bütün her şeyinle ters düştün, kendinle çelişiyorsun demektir. Çünkü Neyzen Tevfik’e, yyş dersin, deli dersin, mutswuf dersin, neyzen dersin; üstd dersin; ne trfındn yklşıyorsn, osun sen de çünkü; orsındn bkıyorsun. Güzel trfındn bkıyorsn, güzelsin. Ayyş trfındn bkrsn d sen bilirsin. Bğnzlık, yni tepesi, çevresi çok fzl tıknmış her şey kurumy, bitmeye mhkumdur. Açık oln her şey dolmy, büyümeye, genişlemeye, ışıldmy hkimdir, çok belli yni bu.”

Konuştukç çılıyor; şrkı yrışmsındn bhsederken bir zihin uçuşuyl tswuftn dem vurmy bşlıyor; İstnbul’dn lflrken; Vivienne Westwood’dn, punk’dn…

Konulr boyu dğılıyor, dğılıyor, dğılıyor; sonr bir n geliyor, y birisi dürtüklüyor, y kendisini rklıyor; biz bu lf nerden gelmiştik diye soruyor gülerek. Endişeye mhl yok oys: Bırkınız dğınık klsın. Dğınıklığı, kendi bütünlüğünde gyet derli toplu; sf, nlşılır, net zir: Gökhn işte!

[gllery ids="51197,51198,51199,51200,51201,51202,51203,51204,51205,51206,51207,51208,51209,51210,51211,51212,51213,51214,51215,51216,51217,51218,51219,51220"]

Yorum Yaz