KENTTE NEFES ALIP VEREN KAMPUS, BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DOLAPDERE

İstnbul Bilgi Üniversitesi’nin Kuştepe’nin rdındn hizmete soktuğu Dolpdere kmpüsü, bir kent üniversitesi yrtmy yönelik mimri yklşıml bütünleşen dekorsyon çizgisiyle ilgi çeken bir örnek.

Kmpüsün mimri ve dekorsyon projesi Elif Özdemir ve Lle Kul Özerden trfındn hzırlnmış.

Mimr Elif Özdemir ve snt trihçisi kdemisyen Lle Kul Özerden yklşık iki bin öğrencinin eğitim lcğı donnım ship “kent üniversitesi” kimliğindeki Bilgi Üniversitesi’nin, 13.000.000 m2 kplı ln ship Dolpdere Kmpüsü’nü birlikte, dört ylık bir süre içinde tmmlmışlr. Üniversitenin Kuştepe kmpüsü ve Sırselviler binsınd d berber çlışn ikiliyle gecekondulrın ortsınd

kente cnlılık kzndırn, bu yüzyıl özgü bir kmpüs konseptini bir snyi binsın bşrılı bir biçimde, neredeyse kendiliğinden entegre eden proje hkkınd sohbet ettik.

Bursı nsıl bir yerdi? Neydi, ne oldu?

L.K.Ö. Dolpdere Kmpüsü’nün öyküsü eskilere dynıyor. Ypı önceleri oto tmir tölyesi, kmyon montj tölyesi, dh sonr

Üstte, binnın cddeye bkn cephesi, içerdeki hreketliliğin bir dışvurulbileceği bir ln olrk düşünülmüş. Sold, sğd Lle Kul Özerden, sold Elif Özdemir.

ise otomobil glerisi olrk hizmet vermiş. Yedi metre kot frkın oturn ypı bloklrının ön ve lt kısmınd gleri ve tmir tölyesi olrk kullnıln bölmenin çtısındn doğl ışık ln geniş hngr, üst kısmınd bo

yhnenin bulunduğu ypılr dizisi, rkd ise otoprk boşluğu bulunuyordu.

E.Ö. Bury girdiğimizde ilk düşündüğümüz şey, hem cephe hem de iç mekân düzenlemeleri olrk, fonksiyonlrın bury Messe Frnkfurt nsıl yerleşeceği ve binnın çevresiyle nsıl bir ilişki kurcğıydı. Proje üç temel tsrım ilkesi üzerine kuruldu: Birincisi, kent üniversitesi düşüncesinin gerektirdiği şekliyle çevresiyle bütünleşen, çevresine dönük, içindekini dış vurn bir nlyış… Bu d bize binnın bütününde çevreden kopuk bir ypı olrk değil, bşk bir doku içinde ele lınmsı gerektiğini düşündürdü. İkincisi, bursı belli işlevi oln bir binydı; vroln olnklrdn mksimum ölçüde yrrlnılmlıydı. Fiziksel, çevresel, iklimsel, ltypısl olnklrdn ışık ilişkileri y d kotlrın sunduğu tüm olnklr kdr… Üçüncüsü, Bilgi Üniversitesi’nin bir kent üniversitesi olmsı gerçeğiydi. Bursı üçüncü kmpüs oldu; İstnbul içinde neredeyse bir üçgen tmmlndı. Dışdönüklük

ve içedönüklüğün yrttığı vntjlr kullnıldı; binnın cephesi içerdeki hreketliliğin dışvurumu olrk, etkinliklerin nltılbileceği ve sergileneceği bir ln olrk düşünüldü. Bütün bu yklşımlrın sonucund, okulun n girişi yn cepheden ve üst kottn verildi. Giriş sonrsı rekresyon lnı olrk düşünülen bölüm tümüyle yenilendi. Gün ışığı lck ve her mevsim kullnılbilecek şekilde tsrlnn vlunun sol trfınd derslik bölümü olrk kullnıln hngr geçişler, güvenlik ve kitp stış bölümleri, sğ trfınd vluyl bütünleşmiş kfetery, kulüp odlrı ve Internet kfe yer lıyor. Öğrenci işleri, revir ve benzeri birimler ise ofis bloku olrk vlunun sonund. Derslik, nfi ve kütüphne gibi sessizlik gerektiren bölümler; çtıdn ışık

Çtıdn ışık ln hngrın sğınd derslikler, solund kfetery ve İnternet kfe yer lıyor.

ln hngrd gleri ve köprülerle bğlnn iki ktlı kutulr biçiminde tsrlndı. Üst kttki birimler çtıdn, lt kttkiler ise ydınlık gleriler rcılığıyl doğl ışık lıyorlr. Merdiven, rmp ve snsörler rcılığıyl kmpüs içindeki ulşımın engelsiz ve kesintisiz ypılmsı sğlndı.

LK.Ö. Binnın konturlrıyl oynnmdı. Vroln çtıltlrın girildi, bzı ekler ypıldı. Bzı yerler tümüyle sökülüp yine ynı konturlr kullnılrk çlışıldı. Ypının bir snyi binsı olm krkteristiği mümkün olduğunc korundu. Hem mimri projede hem de dekorsyond…

Ne kdr sürede tmmlndı bin…

L.K.Ö. Her şey dört yd tmmlndı. Proje, işlevini tmmlmış bir snyi ypısının, frklı bir mc yönelik olrk geri kznılmsını hedefliyordu.

Hem proje hem uygulm ekibi Hzirn’ın bşınd bury girdi; bir yndn mimrî proje olgunlştırılırken, bir yndn d dekorsyon hkkınd düşünülüyordu. Hepsi iç içe geçti, çok hızlı çlışıldı.

Dekorsyon nlyışınızdn birz dh yrıntılı söz edebilir misiniz?

L.K.Ö. Mimri yklşım ile dekorsyon çizgisi rsınd bir bütünlük gözetilirken renk, mlzeme ve mobily seçimlerinde fonksiyonel, ylın ve hızlı üretilebilir tercihler ypıldı. Sonrdn eklemlenmiş bir dekorsyon nlyışındn çok, projelendirme ve uygulm ile birlikte gelişen ve bütünleşen bir çlışmdn söz etmek dh doğru… Hem mimrî, hem de dekorsyon projesinde snyi ypısı oln eski binnın krkteristiği mümkün olduğunc korunrk çğdş mlzemeler kullnıldı. Hep şunu düşündük; bursı bir üni

Sold, biny hâkim siyh, beyz ve gri tonlrıyl kontrst yrtn kırmızı zemin mekân cnlılık ktmış. Altt, geniş kfetery, öğrencilerin en çok vkit geçirdikleri mekân.

versite, cnlı bir mekân… Gençlikten gelen bir cnlılık vr, zten öğrenciler mekân renk veriyor. Mümkün olduğunc olduğu gibi bırkmk istedik. Renk seçimiyle desteklenen homojen ypı, öğrencilerin ktılımıyl zten sürekli cnlı ve değişken bir ortm sğlycktı. Dış cephe ve rekresyon lnlrınd kullnıln, üniversite etkinliklerinin ynsıtıldığı değiştirilebilir pnolr bu değişim ve hreket duygusunu güçlendirmek mcıyl yerleştirildi.

Bzı bölümlerde zeminde kırmızı tercih edilmiş…

L.K.Ö. Biny hkim oln siyh, beyz ve gri tonlrıyl kontrst yrtn tek renk, zeminde kullnıln prlk kırmızı. Poliüretn seçiminin nedeni ise yekpâre bir zemin üzerine yerleşme isteği. Işığı çoğltmk mcıyl kullnıln cm tuğllr ynı zmnd sınıflrın mhremiyetini de sğldı. Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim ve SinemTV bölümü vr; öğrencilerin etkinlikleri çok zengin. Binnın tüm konstrüksiyonunu, bu çlışmlrın sergilenebileceği sergi lnı olrk düşündük, bu önemli.

Dolpdere’den önce Kuştepe kmpüsünü de birlikte tmmldınız. Kuştepe’deki kmpüsten de söz edebilir miyiz?

L.K.Ö. Biz ele ldığımız vkit, Kuştepe tmmlnmmış betonrmekrks bir ypıydı. Hem epeyce bir kırmdökme çlışmsı, hem de eklerle bugünkü hline getirdik. Aslınd burd uygulnn konseptten çok frklı değildi; ylın çizgiler ve düz htlrl cnlı renkler kullndık. Üniversite binsının gençlerle dolu bir mekân olduğunu düşünerek, ord Pop Art çizgilerini tşıyn bir yklşım uyguldık. Dekorsyonu, bir süsleme olrk ele lmyn; mimri çizgiyle bütünleştiren bir nlyışımız vr. Ord d renk ve mobily seçimini bu bütünlük içinde ele lmk gibi bir endişemiz vrdı. Üç bind d; gerek Kuştepe gerek Sırselvilerve Dolpdere’deki binlrd bunun böyle olduğunu söylemek mümkün.

Kuştepe’de üniversitenin semtle ykın bir ilişkisi vr, burd d bunu öngörüyor musunuz?

E.Ö. Belki Kuştepe bir tesdüftü; m slınd tüm tesdüflerin bilinçli yrtıldığını düşünüyorum. Kent içinde bşk noktlr bulmk yerine, vroln olnklrı hem kentin hem de semtin bütününe sunmk vr. Bursı, üniversitenin ihtiyçlr oluştuk

ç göz gezdirdiği binlrdn biriydi. Dolpdere bu nlyışl, çok syıdki lterntif rsındn seçildi. İstnbul Bilgi Üniversitesi, “kent üniversitesi” olmnın ylnızc kenti kullnmk değil, tüm olnklrıyl ve dış dönük tvrıyl yerel olnl bütünleşmek, bulunduğu çevreyi zenginleştirmek gerektirdiği bilinciyle yol çıktı. Belki Kuştepe bir cesret verdi, çok bşrılı oldu bu n

lmd. Bilgi Üniversitesi’nin üç kmpüsü vr. Hzırlık sınıflrı Tksim’de; tüm bölümlerin birinci sınıflrı Dolpdere’de; 2. 3. ve 4. sınıflr Kuştepe’de. Bilgi Üniversitesi’ne giren bir öğrenci Tksim’den Dolpdere’ye, ordn Kuştepe’ye kent içinde bir yolculuk ypıyor… Ord ciddi bir deneyim vr, snıyorum ki o deneyim bury ktrılck.

Yeni projeleriniz vr mı?

L.K.Ö ve E.Ö Birlikte çlışmyı sürdüreceğiz tbii…

Teşekkürler…

Üstte sold, kfetery bölümünün tersine çok sessiz oln derslikler çtıdn ışık lıyor. Şdd, kmpüste bir de nfi bulunuyor. Altt, geniş kfetery bölümü her zmn cıvıl cıvıl.

Vkıf – An Syf

İstnbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Kmpüsler

istnbul-bilgi-universitesi.jpg

İstnbul Bilgi Üniversitesi

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ – EYÜP – İSTANBUL – (0212) 444 04 2 …

BİLGİ Kmpüsler

BİLGİ Kmpüsler

Yorum Yaz