Örgü Erkek Hırka Modelleri Ve Yapılışı

MALZEMELER

500 (500-550) gr. diana Spor, diana Şenet 8, diana Ekose kırık beyaz, 4/2 numaralı 2 şiş, 5 numaralı 2 şiş, 4 1/2 numaralı beş şiş.

KULLANILAN ÖRGÜLER
1) 2/2 lastik, 2) yüz örgü, 3) zigzog örgü (yapılışı ileride verilecek), 4) düğüm: 1 ilmekte sap 1 defa önden, 1 defa arkadan örülecek (2 defa) ve 1 defa sap arkadan. Takip eden sırada, bir evvelki sırada elde edilen 5 ilmek
beraber örülecek. 5) 6/2 lastik: 1 inci sıra: 6 ilmek, yüzden 2 ilmek tersden, 2 nci sıra: ilmekler oldukları gibi örülecek. Her zaman bu 2 sıra tekrar edilecek.

ÖRNEK
Yüz örgü ile yapılan 10 smlik bir kare eşit: 17 ilmek ve 25 sıra.

Sırt
4 1/2 numaralı şişlerle 78 (7482) ilmek geçirerek 2/2 lastik örülecek. 6 sm olunca, 5 numaralı şişler alınarak şu şekilde devam edilecek: 1 nci sıra:

18 (1620) ilmek yüz örgü, 2 nci sıra sağda 2 ilmek çapraz getirilecek (sağ şiş 1 inci ilmeğin önüne geçecek, tersden örülecek gibi 2 nci ilmek kaydırılacak, sonra 1 inci ilmek yüzden örülecek ve beraberce sol şişden düşürülecek (4 defa), her zaman çapraz ilmeklerin arasında 2 ilmek yüz örgü örülecek, 2 ilmek solda çapraz getirilecek (sağ şiş 1 inci ilmeğin arkasından geçerek, 2 inci ilmek yüzden örülecek sonra 1 inci ilmek tersden örülecek gibi kaydırılacak ve beraberce sol şişden düşürülecekler (4 defa) (her zaman çapraz ilmeklerin arasında 2 ilmek yüz örgü), 18 (1620) ilmek yüz örgü.

2 inci sıra ve bütün çift sıralar: tersden.

3 üncü sıra: 17 (1519) ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz (4 defa), 16 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 17 (1519) ilmek yüz örgü.

5 inci sıra: 16 (1418) ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz 14 defa) 18 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 16 (1418) ilmek yüz örgü.

7 inci sıra: 15 (1317) ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek japraz (4 defa), 20 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 15 (1317) yüz örgü.

9 uncu sıra: 14 (1216) ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz (4 defa), 2 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 16 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 2 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 14 (1216) ilmek yüz örgü.

11 inci sıra: 13 (1115) ilmek yüz örgü. sağda 2 ilmek çapraz (4 defa), 24 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 13 (1115) ilmek yüz örgü.

13 üncü sıra: 12 (1014) ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz (4 defa). 2 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 3 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 12 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 3 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 2 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 12 (1014) ilmek yüz.

15 inci sıra: 12 (1014) ilmek yüz, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 26 ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz (4 defa), 12 (1014) ilmek yüz örgü.

17 inci sıra: 13 (1115) ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 3 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 16 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 3 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 13 (11 15) ilmek yüz örgü.

19 uncu sıra: 14 (1216) ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz, (4 defa), 22 yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz (4 defa), 14 (1216) ilmek yüz örgü.

21 inci sıra: 15 (1317) ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa).

20 ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz (4 defa), 15 (1317) yüz örgü.

23 üncü sıra: 13 (1115) ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 2 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa),’ 18 ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz (4 defa), 2 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 13 (1115 ilmek yüz örgü.

25 inci sıra: 17 (1519) ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 16 ilmek, sağda 2 ilmek çapraz, (4 defa),
17 (1519) ilmek yüz örgü.

27 inci sıra: 11 (913) ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 3 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 2 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 14 ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz, (4 defa), 2 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 3 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 11 (913) ilmek yüz örgü.

29 uncu sıra: 18 (1620) ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz (4 defa), 14 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 18 (1620) ilmek yüz örgü.

31 inci sıra: 13 (1115) ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 3 ilmek yüz örgü, sağda 2 ilmek çapraz (4 defa), 16 ilmek yüz örgü, solda 2 ilmek çapraz (4 defa), 3 ilmek yüz örgü, 1 düğüm, 13 (1115) yüz örgü

33 üncü sıra: 5 inci sıradan tekrar edilecek.

36 (3537) sm olunca, koltuklar için, 70 (6674) ilmek kalacak.

49 (4751) sm de, yaka için, ortadaki 12 (1014) ilmek kapat lacak ve her iki yana ayrı ayrı devam ederken, ortaya doğru her 2 sırada: 2 ilmek (3 defe) 1 (00) ilmek kapatılacak. 2 son eksiltmelerle aynı zamanda, omuz’ için, 11 (1112) ilmek (2 defa) kapatılacak.

ÖN

Sırt gibi çalışacak, fakat 41 (3943) sm olunca, yaka için, ortadaki 10 (812) ilmek kapatılacak ve her iki yana ayrı ayrı devam ederken ortaya doğru her 2 sırada (8 defa) 1 ilmek kapatılacak. 54 (5256) sm olunca, omuz için, 11 (1112) ilmek ve 11 (1011)) ilmek kapatılacak.

Sağ kol
Yukarıdan başlanacak. 5 numaralı şiş lerle (5462) ilmek geçirerek 6/2 lastik örereken, her iki yandan her 2 sırada: 2 ilmek (2 defa) arttırılacak. 66 (6270) ilmek elde edilecek.

5 sm olunca, her iki yandan her 10 sırada (8 defa) 1 ilmek eksiltilecek.

50 (4654) ilmek kalacak.

43 (4145) sm de, 4 1/2 numaralı şişler al narak takip eden sırada 10 eksiltme bölünecek. 40 (3644) ilmek kalacak. 5 sm daha 2/2 lastik ördükten sonra kapatılacak.

Sol kol için aynı işlem tatbik edilecek.

Hazırlanışı

Yanların ve omuzların dikişleri dikilecek. Kollar kapatılıp takılacak. 1/2 numaralı şişlerle yakanın sırt kısmından 24, ilmek ve ön kısmından da 52 ilmek alınacak. 86 ilmek elde edilecek, 3 sm 2/2 lastik ördükten sonra kapatılacak.

Örgü Erkek Hırka Modelleri Ve Yapılışı ResimleriYorum Yaz