Hobi Bahçesi Nasıl Yapılır?

Bahçede yerinde ekim

Soğanların bahçede yerinde ekimleri, elde edilmek istenen şeye bağlı olarak farklı biçimlerde gerçekleştirilir.

Bordür: Bu durumda soğanlar iki ayrı biçimde ekilebilir; düzenli bir biçimde yerleştirilmeleriyle ya da bir dama tahtasının aynı renkli kareleri gibi birbirine koşut iki ya da üç sıra halinde ekilmesiyle ince uzun bir bordür elde edilir; düzenli aralıklarla iki ya da üç sıra ve öbekler halinde ekilmeleriyle, geometrik biçimli olmayan bir bordür oluşturulabilir.

Çiçek öbekleri: Bu durumda da soğanlar iki biçimde kullanılabilir: Belli bir geometrik düzene göre; düzensiz küçük bir tarh oluşturmalarını sağlayacak dağınık bir biçimde. Her iki ekim biçiminde de bahçenin genel üslubuyla aşırı çelişmeyecek karşıtlıklar oluşturmaya çalışmak, iyi sonuç verebilir.

Soğanlı bitkilerin doğal ekimi ilkbaharda çiçek açan soğanların, doğada olduğu gibi düzensiz bir biçimde dağılmalarının sağlanması için, özel bir biçimde ekilmeleri gerekir: 4-5 soğan birden alınıp, rasgele çayıra atılır ve bazısı birbirine çok yakın, bazısı çok uzak bile olsa, düştükleri yerlere dikilirler.

Bu tür ekime en uygun türler arasında güz-çiğdemi, bodur lale, nergis, titrek çiçek, sümbül (hollanda sümbülü, orta boy ya da uzan laleler, doğal ekime elverişli değildirler).Doğal ekimle dikilen soğanlar bulundukları yerler-den alınmamalı, yıllarca aynı yerde bırakılmalıdırlar. Uzun süre oldukları yerde kalan soğanlar sonunda zorunlu olarak çoğalırlar ve raslantısal biçimli öbekler haline gelirler. Doğal ekim özellikle İngiliz üslubunda bahçeler için uygundur; katı bir biçim anlayışına göre düzenlenmiş bahçelerde iyi sonuç vermez.

Bahçede soğan dikilmesi

Soğanlı bitkiler için kullanılacak çürük toprağının bazı özellikleri olmalıdır: Soğanın kökleri yanında tehlikeli su birikintilerini engellemek için, suyu çok iyi geçirmelidir (soğan kökünün hızla ve kolayca çürüyebilen, neme oldukça duyarlı bir dokusu vardır); ince olmalı, taş, vb. pisliklerden temizlenmesi için iyice elekten geçirilmelidir; kalkerli olmamalı, silisin ağır bastığı silisli-killi bir toprak olmalıdır (sonuçlarsak, soğan için uygun toprak, bol kumlu olmalıdır).

Toprağın yapısı herhangi bir soğan türünün ekimine olanak vermiyorsa şu çareye başvurulur: Bordür yapılmak istenilen yerde 20 cm derinliğinde ve elden geldiğince geniş bir çukur kazılır

(1). Çukurun içi çevresindeki topraktan ayrılması için plastik örtülerle iyice kaplanır

(2). Plastik örtünün alt bölümü, suyun normal bir biçimde dağılması için delinip, örtü kaplanmış çukur,soğan ekimine uygun çürük toprağıyla doldurulur

(3). Yerinde hazırlanan bu özel “torbalar” içine soğanlar ekilir

(4). Aynı teknikle düzenli ya da düzensiz öbekler ya da demet düzenlemesi de gerçekleştirilebilir. Ama bu teknik, doğal ekime uygun değildir: Plastik örtü, soğanların yayılmasına engel olur.

Hobi Bahçesi Nasıl Yapılır? Resimleri
huzur: HOBİM BAHÇEMSmall Vegetable Garden Design, Garden: Didn't Like Gardening When. Emekliler İçin 2. Hobi Bahçesi Projesi Hayata Geçiyor Haberi

Yorum Yaz