Koç burcu yılı yorumu

KOÇ

21 Mrt – 20 Nisn

Yşmınızd sürekli hreket, enerji ve dinmizm rıyorsunuz. Mıkntısın metlleri üzerine çekmesi gibi çevrenizin ve tüm dünynın enerjisini kendinizde toplybilecek güce shipsiniz. Siz frkınd olun vey olmyın, etrfınızdkiler çekiminizin bilincinde. Bu yıl d çevrenizi etkileyecek düzeyde enerjiye ship olck ve bu enerjiyi bşklrının yrrın kullnbilecek fırstlr içinde buluncksınız.

Bu yılın en önemli olylrındn biri Stürn’ün rtık Yy burcund ilerleyecek olmsı. İki buçuk yıldır Stürn’ün zorlyıcı, bskılyıcı etkileri ltınd kln Koçlr bu yıldn itibren birz olsun rhtlıyor. Stürn Akrep burcund ilerlerken, iki buçuk yıldır yşmınız kriz üzerine kriz getirmekteydi. Ayrılıklr, boşnmlr, ölüm, hstlıklrl boğuşmuş ve mücdele etmiş olbilirsiniz.’d bu olumsuzluklrı rdınızd bırkıyorsunuz. Bu deneyimlerin etkisiyle kendinizi olgunlşmış, ruhni boyutt sınıf tlmış olrk görebilirsiniz. Stürn’ün zorlyıcı ve bir o kdr d öğretici tezghındn geçtiniz. Kişisel gelişim dın, ufkunuzu genişletme dın dh fzl dım tbilirsiniz. Eğitimler lbilir, yüksek öğrenime geçebilirsiniz. Dinler, innçlr, felsefeler, ideolojiler sizin için çok dh önemli hle gelirken, kendi ufkunuzun sınırlrını zorlmk isteyeceksiniz. 25 Mrt-13 Ağustos trihleri rsınd gerileyen Stürn’se bu yold yptıklrınız geri dönüp bkmnızı, “ne kdr ilerleyebildim” demenizi sğlyck.

GERİLİMDEN UZAK DURUN

Bu kez rı gibi çlışcğınız bir yıl geçirebilirsiniz. Hizmet nlyışı öne çıkrken tüm emekleriniz ve çlışmlrınız krşılığınd beklentilerinizin ltınd klbilecek tkdir vey kznçlr görebilirsiniz. Anck bu durum ümidinizi kırmsın. Aksine her geçen gün fiziksel ve ruhsl olrk kendinizi dh iyi hissedecek, ürettikçe çok dh mutlu olcksınız.

Burcunuzun yöneticisi Mrs, bu yıl bzı dönemlerde geri hreket edecek. Girişimleriniz yvşlybilir, bzı nedenlerle doğru hmleyi ypmybilir vey hrekete geçmekte gecikebilirsiniz. 17 Nisn-27 Myıs trihleri rsınd yurt dışı vey ybncılrl ilgili işlere dh fzl dikkt etmelisiniz. Düşünsel, fikirsel vey ideolojik olbilecek her türlü trtışm ve gerilimden uzk durmy, tez cnlı dvrnmmy çlışın. 28 Myıs-1 Temmuz rsınd tehlikeli, stres vey gerilim dozu’ yüksek her türlü ortmdn uzk durmnız gerekiyor. Sonuç

28 Myıs-1 Temmuz rsınd tehlikeli, stres vey gerilim dozu yüksek her türlü ortmdn uzk durmnız gerekiyor. Sonuç getirmeyecek kvglrdn kçınmlısınız. Çok güçlü kimseler üzerinizde bskı kurmy çlışbilir

Şif yeteneğiniz bilenirken etrfınızdkilerin iyileşmesine yrdımcı olbilirsiniz. Reçeteler, sğlıklı yemek trifleri, diyetler, beslenme kurllrı, yşmınızdki yerlerini lıyor

getirmeyecek kvglrdn kçınmlısınız. Çok güçlü kimseler üzerinizde bskı kurmy çlışbilir. Özellikle ortk gelir ve kznçlrınızı sıkı tkip etmelisiniz. Sizi yıprtbilecek durumlrl krşı krşıy klbilirsiniz, psikolojik olrk dengede durmnız işinize olumlu etki edecek.

Şns ve kısmet gezegeni Jüpiter mutluluğu ve sevinci bu yıl çlışmkl getirecek. Almktn ziyde vermekten hz lck.

DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM

Reçeteler, sğlıklı yemek trifleri, diyetler, beslenme kurllrı, yşmınızdki yerlerini lıyor. Evcil hyvnınız yoks, bir kedi, köpek y d kuş edinebilirsiniz. Günlük işlerinizde yrdımcılrınızdn, iş ortmınızd ynınızd çlışnlrdn dh fzl destek görebilirsiniz. 9 Eylül’den sonr durumlr değişiyor. Dh fzl gülümsemeye hzır olun. Zir Jüpiter krşıt burcunuz Terzi’de ilerlemeye bşldığınd sihirli bir değnek dokunmuşçsın kısmetinizin rtışın tnık olbilirsiniz.

Fzlsı d vr! İlişkiler ve şkl ilgili gelişmeleri derginiz 3K MODA’in şubt syısınd bulcksınız.

dh çok keyif lbilir, güzel yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Sizin için zten her zmn önemli oln yemek-içmek, bu yıl dh d özen göstereceğiniz bir konu hline gelebilir. Zor bir yılın rdındn bu sene eğlenceye, ttile ve hzz dh fzl zmn yırmk istiyorsunuz.

Geçtiğimiz yıl sizi en fzl zorlyn konulrdn biri de evliliğiniz ve ilişkiniz olmuştu. Evlilikte, ilişkinizde vey ortklığınızdki duruşunuzu det yeniden inş etmek durumund kldınız. Bu dönemde gerçek nlmd olgunlştınız, bir ilişkinin ne kdr emek ve özen gerektirdiği konusund ciddi sınvlrdn geçtiniz, çok şey öğrendiniz.

DAHA FAZLA PLAN VE PROGRAM

Ybncı bir ortmd çlışbilirsiniz, yurt dışınd bir müdürünüz, yöneticiniz olbilir. Döviz, ytırım hytınızd dh çok yer kplybilir

yer kplybilir. îş yşmınızd değişen koşullr, düzenlemeler söz konusu olurken bu yıl dptsyon gücünüzü epey geliştirebilirsiniz. 25 Mrt-13 Ağustos rsınd Stürn geri giderken iş hytınız dh çetrefilli bir hl lbilir. İşleri olurun bırkmk, belki ttile çıkmk y d uzkt klmk iyi fikir olbilir. Zir işler ğırlşır ve beklentileriniz, yptıklrınız krşılık bulmzken

yılınd değişken burçlrdki hreketlilik burcunuz dh d ZOrlmnm hiç mnsı olmybilir.

ihtiyç duyduğunuz esnekliği, dinmizmi ktck. Zmn zmn ihtiyçtn çok gereksiz bir hreket, boşun pr hrcm nedeni olrk gördüğünüz seyhtlere dh frklı yklşbileceksiniz. Seyhtin de ciddi bir konu olduğunu, dh fzl pln, progrm ve özen gerektirebileceğini düşünebilirsiniz.’d kendinizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenerek ufkunuzu ve vizyonunuzu genişletmek, üzerinde ciddiyetle durcğınız konulr hline gelecek. Zorlncklrınızın bşınd ilişkilerinizden edindiğiniz getiriler olck. Zir eşinizin kynklrınd drlm yşybilirsiniz. Eşiniz yine eskisi kdr fzl

Bu yıl Mrs d geri hreket ediyor ve işleri dh krmşık ve zor hle getiriyor. 17 Nisn-27 Myıs döneminde Stürn’ün etkilerine ek olrk özellikle ortk pylşım ve kznçlr konusund dikktli olmnız gerekecek. 28 Myıs-1 Temmuz rsınd yöneticinizle çtışmy girmeyin, yıprnbilirsiniz.

YOĞUN İŞ TEMPOSUNDA SAĞLIĞA DİKKAT

Bu yıl yorucu olbilecek iş temponuz ve çlışm hytınızd sinirlerinize çok dh fzl dikkt etmeniz gerekiyor. Psikolojik çıdn etki ltınd klbilir, yıprnbilirsiniz. 6 Mrt’tn

çlışıyor olbilir nck bu çlışmdn beklediği kznçlrı elde edemeyebilir. Ortk ytırım konusund krr lmkt zorln- 0İumsuz elkileyebilir. Sizı ruhen rhl tck tedviler, terpi-

bilirsiniz. Alım-stım konulrını yebilirsiniz. Mirs ve vergi konulrınd üzerinize düşen görev ve sorumluluklrı zmnınd yerine getirmeye çlışmlısınız. Bu dönemde krşınızd güçlü kimseler, otorite figürleri çıkbilir. Onlrl uğrşmk durumund klbilirsiniz.

Stürn’ün Yy burcun geçmesi işinizde değişiklikler getirecek. Ybncılrl ve yurt dışıyl bğlntılı konulr dh önem kznbilir. Ybncı bir ortmd çlışbilirsiniz, yurt dışınd bir yöneticiniz olbilir. Döviz, ytırım hytınızd dh çok

2016’d kendinizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek ufkunuzu ve vizyonunuzu genişletmek, üzerinde ciddiyetle durcğınız konulr hline gelecekler lbilirsiniz. Psikolojik dnışmnlık d iyi gelebilir. Bununl birlikte çivi çiviyi söker misli tüm güçlüklerin rdındn dh d güçlü çıkbilirsiniz. Kendinizi dh iyi nlybilir, kendinizin doktoru hline gelebilirsiniz. Vücudunuzun eksikliklerini ve ihtiyçlrını en iyi siz bilebilir ve on göre hreket edebilirsiniz.

[gllery ids=""]

Yorum Yaz