Oğlak ve Kova burçları falı

SATÜRN URANÜS (Oğlak ve Kova burçları)

indirSatürn etkisinde olan Oğlak ve Kova burçlarının tabiat farklılıkları vardır. Oğlak toprak elementinin etkisi altındayken Kova hava elementinin etkisi altındadır. Topraklar sadıktırlar, mala mülke önem verirler, paracıdırlar, sabırlıdırlar, ailelerine düşkündürler, korkaktırlar, çok temkinli davranırlar, ağırkanlıdırlar. Havalar havaidirler, fal bak denince maymun iştahlıdırlar, sosyal, arkadaş canlısı, girişken ve cesurdurlar, sabırsızdırlar. Aşağıda yer alan Satürn etkilerinin bazıları Oğlak burcunda bazıları da Kova burcunda yer alır. Ancak çok büyük oranda ortak özelliklere sahiptirler.

Olumlu Özellikleri: Olumlu etkiler altındaki Oğlaklar ve Kovalar son derece dürüst ve sadıktırlar. Ailelerine çok düşkündürler. Yalan söylemezler, güvenilir kişilerdirler. Tartışmaktan kaçınırlar, böylesi durumlarda biyolojileri son derece olumsuz etkilenir. Her şeyi en detayına kadar düşünürler ve öyle karar verip hareket ederler. Stratejisttirler. Planlı ve programlı hareket ederler. Mantıklarına güvenilir. Tutumludurlar. Çok dostları yoktur ama var olanlara bağlıdırlar. Çok iyi öğretmen ve eğitmen olurlar. Her zaman fikir tartışmalarında zafer kazanırlar. Derin bir duygusallıkları vardır, çok nadir bunlan yakınları görebilir. Bu duygusallıklarını şiir yazarak aktarabilirler. Çok zekidirler, idrakleri çok güçlüdür, farkmdalıklan yüksektir. Çok çalışkan ve disiplinlidirler. Detaycı ve dikkatlidirler. Üzerlerine aldıklan sorumlulukları en alasıyla yerine getirirler. Sakin görünen bir yapıları vardır. En büyük düşünürler Satürn etkisinde olanlardan çıkar.

Olumsuz Özellikleri: Ketumdurlar, Tarot falı ve duygularını göstermeyi veya ifade etmeyi acizlik olarak görebilirler. Soğuk ve mesafeli duruşları yüzünden ne hissettikleri, ne düşündükleri pek anlaşılmaz. Bu nedenle samimi olmak için zaman geçmesi gerekir, samimi olduklarına bile tam olarak açılmazlar. Yaşamlarını salt mantık üzerine ve kurallar üzerine kurarlar, meli, malı gibi kural ve kalıpları vardır. Her şeyi çok ciddiye alırlar. Düşünerek adım atarlar, bu durum yaşamda risk almalarına ve yüksek başarıya ulaşmalarına engel olabilir. Kimseye güvenmezler, özgüvenleri düşüktür ama bunu kimseye belli etmezler. Kontrolcüdürler.

Alaycı ve eleştirel konuşabilirler. Kıskançtırlar ama asla bunu dışarı belli etmezler. Duyarsız ve tepkisiz davranışlar gösterebilirler, bu nedenle onlarla samimi bağlantı kurmak zor olabilir. Her olayın en olumsuzunu düşünür, olumsuz zihinsel senaryolar yazarlar. Sürekli her konu için tedbir alırlar. Bazıları cimrilik derecesinde tutumlu olur. Kolay sevmezler. Fazla dobra konuşabilir ve patavatsızca kalp kırabilirler. Duygulardan çok mantığa önem verirler. Sadece gördüğüme inanırım şeklinde sığ bir dünya görüşüne sahip olabilirler. Allah’a imanları zayıf olabilir. Kendilerine bir yanlış yapıldığını düşündüklerinde hemen karşı tarafın haddini bildirir ve acımasızca cezalandı nrlar. Bu ceza hiç konuşmama ve ilişkiyi tamamen kesme şeklinde olabilir. Kibirlidirler. Burunları düşse yerden almazlar, en kötü durumda bile kuyrukları dik gezerler. Kimseden bir şey istemezler. Hayal güçleri sınırlıdır. Yaşamdan zevk almayı ve aldırmayı da bilmezler.

Oğlak ve Kova’mn tekâmül smavlan • Yaşamın akışına, kendine ve başkalarına güvenmek.

• Olumsuz zihinsel senaryolar yerine olumlu senaryolar yazmak.

• Kibirli davranmamak, Allah’a dua etmek, başkalarından da bir şeyler isteyebilmek.

Ketum olmamak, samimi davranarak duygu ve düşünceleri ifade etmek.

• İlişkilerinde karşısındakini denetlememek, gizli sınavlara tabi tutmamak, cezalandırmamak.

Cimrilik yapmamak, sahip olduklarını paylaşmak.

Her şeyi çok ciddiye almamak ve yaşamdan zevk almak, aldırtmak gibi kurallardan sıyrılmak, mükemmeliyetçilikten istifa etmek, esnek ve hoşgörülü olmak.

Oğlakların ve Kovaların kişilik özellikleri aşağıdaki esmalann terkibinden oluşmaktadır. Diğer esmalar da kendilerinde bulunmaktadır ancak aşağıdaki esmalar daha güçlü etkiye sahip olup Oğlaklann ve Kovaların kişiliklerini oluşturur.

Yorum Yaz