ZANITA WHITTINGTON OBJEKTİFİN ARDINDA MERCEĞİN ÖNÜNDE

Kretif direktörlük, fotoğrfçılık ve modellik ypn, her deneyimini bir sonrki işine en iyi hliyle ynsıtn Znit yşdığımız sunum dünysı içinde kişiliği ile frk yrtıyor!

Znit yılınd bloğun bşldığınd d zten Avusturly’d fotoğrfçılık ve modellik ypıyordu. Yni en bşındn beri mod fotoğrfçılığı ve rtık dh d üzerine düştüğü kretif direktörlük lnlrınd etkindi. Bugün geldiği noktd ise Louis Vuitton, Jimmy Choo, Rlph Luren ve Swrovski gibi isimlerle çlışıyor. Biz de Swrovski ile yptığı son işbirliğinden ve mrk, blogger, lıcı üçgeni gibi konulrdn çtık sohbeti. Tbii bir de Znit’nın objektifin rdınd ve merceğin önünde geçen yoğun tempolu, dinmik hytındn!

İstnbul’u ziyret ettiğini biliyorum. Bn birz tecrübelediğin İstnbul’dn bhseder misin?

İstnbul’u gerçekten çok seviyorum! Tekrr geldiğinde ypcğım ilk şey, yine Four Sesons Sultnhmet’e giderek pertifleri tıştırırken, rkd ezn sesine krşı gün btımını izlemek olck. Bu ylnızc mnzrnın büyüleyiciliği değil, Sultnhmet Cmii ve Ay Sofy’nın rsınd ynkılnn çğrı d beni oldukç etkilemişti! Hytım boyunc sl unutmycğım bir n. İstnbul’u şimdiye kdr iki kez İstnbul ziyret ettim ve her ikisinde de Çemberlitş Hmmı’n uğrdım. İstnbul’un klblık cdde ve sokklrındn sonr benim için her zmn güzel bir kçış oldu. Bence İstnbul gerçekten gökkuşğı gibi renkli bir şehir!

Fotoğrfçılık, modellik ve bunun ynınd kretif direktörlük ypıyorsun. Aynı zmnd her gün güncellenen bir bloğun d vr. Çok yönlü bir insn olmnın negtif ve pozitif trflrı nelerdir? Tek bir bşlık ltınd çlışmk; örneğin bir işte ylnız modellik ypmk y d fotoğrf çekmek seni ne kdr ttmin ediyor? Dikktimi çok uzun süre ynı şey üzerinde toplymıyorum zten. Bu yüzden yptığım işlerde rollerimin sürekli değişmesi, kişiliğimi oldukç ttmin ediyor. Negtif trfı ise ylnız tek bir brnş yoğunlşmdığım için her bir lnd yeteneklerimi geliştirmem çok zmn lıyor. Am şimdilerde modellikten ziyde fotoğrfçılığı tercih ediyorum çünkü modellik yptığım zmn orty çıkck sonuç benim kontrolüm dışınd gelişiyor. Bir de 10 yıldır kendi yüzümü görmekten birz sıkıldım rtık!

2008 yılınd bloğun bşldığın zmn sosyl medy bugün olduğu kdr hytımızın içinde değildi. Bugün bu dünyd yşnn gelişmelerin ynsımlrını nsıl değerlendiriyorsun? Sence gelecek, Genertion Online neler getirecek?

Bence ynsımlrın en büyüğü pylşımlrdki çeşitlilik oldu ve olmy d devm ediyor! Bu çeşitlilik de berberinde dh çok ktılımcıyı getiriyor tbii. Günümüz dijitl düny idolleri bence gelecek, Genertion Online’ın kendini ilerde nsıl ifde edeceğinin hbercisi. Bir kişilik y d bir mrk geliştirmek ve bunun pylşımını dijitl komüniksyon ile ypmk.

Birz televizyon mcerndn bhseder misin?

Entertinment knlınd yyınlnn “Fshion Bloggers”t yer lmıştın.

Fshion Bloggers progrmı oldukç doğl gelişen bir süreç oldu. Zten diğer bloggerlr ile sürekli bir iletişim ve pylşım hlindeyiz.

O yüzden herşey koly ve hızlı gelişti. Am sonrsınd televizyonu hiç düşünmedim.

Yeni bir mrkyl çlışırken rştırm sürecin nsıl ilerliyor merk ediyorum. Nereden bşlıyor, mrkyı nereye kdr tkip ediyorsun?

Oldukç doğl bir süreç oluyor. Medy, snt müzik, insnlr çevremdeki hemen hemen herşey bn ilhm veriyor ve bütün bu ilhmln d çlışm sürecine dhil ediyorum. Her zmn herşeyi, herkesi kovlıyorum bir müşteri y d proje olms bile birşeyin peşinden gitmek ve onu tkip etmek içimden gelen bir şeyi
Swrovski ile Sonbhr-Kış 16/17 işbirliğin süresince modellik, fotoğrfçılık ve kretif direktörlük yptın. Sen ve Swrovskl rsınd ne gibi ortk noktlr vr?

Konu stil ve hyt trzın geldiğinde, birbirlerine olbildiğince ykın durmlnndn ynyım. Benim oldukç skin bir stilim olduğu için Swrovski’nin prıltılı ve ışıltılı prçlrıyl üzerimde yrttığı kontrst bence hrik görünüyor.

Swrovski’yi hngi üç kelimeyle tnımlrsın?

Işıltı, ruh ve yrtıcılık. Swrovski innılmz formlrd, zmnsız prçlr tsrlıyor. Bu proje süresince bir çok büyüleyici lok&yond,
innılmz çekimler yptık. Fikir pylşımln ve üretkenlik nlmınd d benim için oldukç keyifli bir deneyim oldu.

Gmze Birn ile yptığınız çekim nsıl geçti? Birz Swrovskl’nln bloggerlr İle İlgili projesinden bhseder misin?

Gmze’nin o kdr güzel bir yüzü vr kil Bunun ynınd çoğu blogger gibi, hngi çıdn nsıl göründüğünü çok iyi biliyor. Swrovski ile yptığım herşey benim için hrik bir tecrübe oldu. Bir çok frklı ülkeden, birbirinden frklı bir çok yetenekli isimle çlışmk beni çok gururlndırdı!
Son olrk mrk, blogger ve müşteri üçgenini nsıl gördüğünü nltır mısın?

Bloggerlr mrk ve müşteri rsın dh önce hiç görülmemiş bir ykınlık getirdiler. Bugün yşnn iyi, kötü herşey sosyl medyd nınd binlerce insnl pylşılbiliyor. Bunun ynınd bloggerlr mrklrın pzr sunumlrını d tmmen değiştirdiler. Artık sunum dh birey odklı gidiyor, ki bu d ykınlığı dh d rttırıyor. Bu durumun negtif ve pozitif oluşu, durum bkn kişi ve lgısıyl ilgili o yüzden tek ve kesin bir yrgıy vrmk zor. Fkt bugün trend bu.

[gllery ids=""]

Yorum Yaz