SculpSure; ameliyatsız lazer lipoliz uygulaması

Kilo verdiniz, spor ypıyorsunuz, sıkı bir vücudunuz vr fkt yv göbeğiniz hl yerli yerinde ve beliniz kesinlikle incelmiyor. Çözüm dh fzl kilo vermek vey dh fzl spor ypmk değil. Ameliyt d sizin için bir seçenek değil. Peki o zmn vücudumuzu ısrrl terk etmek istemeyen fzllıklrdn nsıl kurtulcğız?

Çözüm yepyeni bir tedvi, SculpSure; meliytsız lzer lipoliz uygulmsı.

Geçtiğimiz iki sene içinde tm 12 kilo verdim. Genel olrk özetlemem gerekirse tüm vücudum drldı, yüzüm rkdşlrımın deyimiyle kşık kdr kldı, bcklrım inceldi, selülitlerim yok oldu, popom küçüldü, kollrım form kvuştu. Bu gzl spor bşldım, şimdi çok dh fit bir vücudum vr. Kendimi fiziksel mnd muhteşem hissediyorum. Fkt tüm bu çbm rğmen bn svş çmış iki bölgem kldı, dh doğrusu klmıştı: yv göbeğim ve belimin iki trfın konuşlnmış minik yğ birikintileri.

Ne ypsm, ne ypsm diye dolnırken, meliytl ldırmmı önerenler oldu. Bir stlik opersyonmuş, o gün ofise dönebilirmişim! İki kilogrm yğdn kurtulmk için bıçk ltın ytmk mı? Bn göre değil. Kıs bir rştırmdn sonr Türkiye’de enfes bir tedvinin uygulnmy bşldığını öğrendim ve soluğu Avşr Klinik Kurucu Ortğı Op. Dr. Dilek Avşr’ın ynınd buldum. Tek senslık tedvi sonucund hem göbeğimden hem de belimin iki kenrın çöreklenmiş yğlrdn kurtuluverdim. Lzer lipoliz hkkınd merk ettiğim tüm sorulrı d doktorum sizler için sordum.

3K: Krın bölgesi, belin rk trfı, sırt, bck içi, bsen gibi bölgeler problemli. Kdınlr bu yğlrı neden hiçbir şekilde veremiyor? Ve bu tedviyle neyi çözebiliyoruz?

DiLEK AVŞAR: Doğrken slınd yğ hücrelerimizin syısı bellidir. Yğ hücreleri kişinin boyu, göz rengi, sç rengi, ten rengi gibi on özeldir. Örnek veriyorum, sen bir milyon yğ hücresiyle doğmuşsundur. Bu yğ hücreleri iki milyon çıkmz y d düşmez. Hep ynı klır. Önemli oln yğ hücrelerinin dğılımıdır. Yğ hücreleri dğılırken örneğin benim göbeğimde toplnmıştır. Mesel muhsebeci rkdşımızın bsenlerin-dedir. Bzılrınıns hemen sırtınd. Am genel olrk biz Türk hlkın bkrsk yğlnm göbek ve bsendedir. Problemli bölgede, mesel 250 det yğ hücresi olmsı gerekirken 300-500 det yğ hücresi bulunur ve bu yğ hücreleri vücut kontrolünü bozr. Kilo vermişsinizdir, hiç kilo probleminiz yoktur m yğ hücre syınız bu lnlrd fzl olduğu için o bölgelerde bir çıkıntı görünür. Ne kdr spor, ne kdr diyet yprsnız ypın, bölgesel yğlr sonsuz dek o bölgede klır. Yğ hücreleri ord birikmiştir. Bu yğ hücresini siz lmzsnız ord hep klır.

3K: Eskiden ne ypılıyordu?

D.A.: Liposuction. Yni o bölgeye incecik bir knül sokuyorduk. Yğ hücrelerini lrk syısını zltıyorduk. Ve ciddi nlmd o bölge yok oluyordu. Şunu unutmylım:

Yğ hücre syımız sbittir, kilo ldıkç yğ hücrelerimiz büyür. Kilo verdikçe küçülür.

Şöyle düşünün, yün bir kzğı çmşır mkinesinde yıkyıp sıktığımd küçülür m kzğı stığımd tekrr kendini bulur. Yni kilo ldıkç srkrsınız. Kzğın içindeki iplik syısı değişir mi? Değişmez. Hep ynı klır. Bizim de vücudumuzdki yğ syısı hiç değişmiyor. Yğı zltmnın tek yolu cerrhiyle lmk. Y liposuction yprk, yni yğı çekerek y d krın germedeki gibi büyük miktrlrdki yğlrd, vücudun dokusuyl berber cilt ltındki yğı dışrı trk.

3K: Ameliytı tercih etmeyen vey benim gibi korkn insnlr vrs?

D.A.: Tbii ki lzer lipoliz müthiş bir yöntemdir. Özellikle üst kol ve diz ltındn yk bileğine kdr, insnlrın klınlığındn şikyet ettiği dokulrı inceltmekte lzer lipoliz ilk seçenek olrk görülmelidir. Bunun dışınd göbek, bel, sırt, bck içi, bsen gibi liposuction d ypılbilecek, nck hstlrın cerrhi uygulm istemediği durumlrd lzer lipoliz tek seçenek olbilir. Kollrd ve diz ltlrınd, yk bileklerinde liposuctionl her zmn istenilen sonucu lmyız. O nedenle liposuction bu bölgelerde çok iddilı değildir. Benim önerim liposuction’ın diz ve dirsek üstlerinde tmmlnıp dh şğılr inilmemesidir. Bu bölgelerin liposuction’dn ziyde sıkılşmy ve lenf dolşımının hızlndırılmsın ihtiycı vrdır.

3K: Liposuction çok fzl kilosu oln insnlr için snırım. Bizim durumumuz frklı. Kurtulmk istediğimiz yğlr dh küçük ebtlrd.

D.A.: Aynen. Liposuction rtısı ve eksisi oln bir işlem. Çok iyi düşünülmeli, hesplnmlı. Bizim hedefimiz şu, sen kilonu vermişsin, idel kilodsın, yğ hücrelerin ne büyük ne de küçük m hücrelerinin syısı fzl olduğu için bölgesel mnd çikiyor ve hücre yşlnmy bğli ölüme GİDİYoR;

Eskiden iğnelerin ypıldığını ve o bölgelerden yğ tıldığını y d soğutm yöntemiyle buzl kırdırm ypıldığını duyuyorduk. Lzer lipoliz şöyle işliyor: 1064 tne dlg boyu bulunuyor. Bu dlg boylrının çok çeşidi vr. Her dlg boyunun ve lzerin frklı fonksiyonu mevcut. Epils-yon ypn, dövme ypn, cilt gençleştiren, leke tedvisi uygulyn, göz tedvisi ypn vr, klp meliytınd d kullnıyorlr m bizim tercih ettiğimiz sistemdeki lzer sdece yğı tnıyor. Yni üstündeki cildi tnımıyor. Cilde zrr vermiyor. O yüzden sen esmer de olsn çık tenli de, bu kullnılbiliyor.

3K: İşlem nsıl gerçekleşiyor?

D.A.: Avuç içi kdr bir pliktörü vr ve onu yğın fzl olduğu bölgeye yerleştiriyoruz. Bölgedeki 1064 dlg boyu lzer enerjisi yğ gidiyor. Yğ hücresinin bütünlüğünü, ypısını bozuyor, prçlıyor. Yni hücrenin zrını yırtıyor. Hücre zrı yırtılınc içindekiler çıkıyor ve hücre yşlnmy bğlı ölüme gidiyor. Hücre syısı ciddi nlmd zlıyor. Hücrenin içerisindeki orgneller çıktığı için hücre ölüyor özetle. Vücudumuzd üç tne dmr vr: Bunlrdn biri kirli knı tşıyn toplrdmrlr, diğeri trdmr dediğimiz temiz knı vücud pomplynlr, üçüncüsü de lenf dol- Q şımı dediğimiz dmrlr. Lenf sistemi hücrelerin rtıklrını lıyor, böbreklerimizden tıyor. Hücrenin içindeki orgneller lenf dolşımın krışıyor. Yni senin yğ dokunu prçlıyor ve lenf sistemine kıtıyor ve idrrl berber tılıyor. Bu sistem her 100 tne hücrenin 25 tnesini öldürür.

100 grm yğın 25 grmı gibi.

3K: Vücuttki yğ hücrelerini zltn meliytsız ilk yöntem diyebilir miyiz?

D.A.: Evet öyle. Ameliytsız ypbiliyorsunuz ve klıcı olrk yğ hücrelerinin syısı zlıyor. Medikl uygulmlr yğ hücresini küçültüyor m tm mnsıyl yok edemiyor. Bu sistem yok ediyor. Bunun iyileşme süresi diye bir şeyi de yok. Aynı gün işe gidebiliyorsunuz. Sosyl hyt devm edebiliyorsunuz, kimseye bir şey söylemek zorund değilsiniz. Hiçbir hyti riski yok. İyileşme süreci diye bir şey yok.

ALTI HAFTADA HIZLI DEĞİŞİM

3K: Hemen nınd mı sonuç mu veriyor?

D.A.: Hyır. Yıllrdır ory yerleşmiş yğlrdn bir senst kurtulmk mümkün değil. Sğlıklı d değil. Bir buçuk ylık bir süreçtir bu. Bir buçuk y içerisinde tm etkiyi görüyorsunuz.

3K: Peki bu bir buçuk y içerisinde hstnın ypmsı gerekenler neler?

D.A.: Bol su içilecek, günde üç litre olmk kydıyl. Bu, lenf sistemini ktive eder. Tuzsuz vey çok z tuzlu yiyeceğiz. Fiziksel kti-vitemizi rtırcğız. Bol bol yürüyüş, yüzmek en güzeli. Nsıl ols yğımı prçldım kilo lmm ben rtık, diye bir şey yok. Yediklerimize dikkt edeceğiz. Diyet önermiyorum m şırıy kçmdn yemek yemek her zmn önemli.

3K: Kollrd lzer lipoliz işe yrıyor mu?

D.A.: Kesinlikle. Özellikle kollrd niye etkili? Kol içindeki kslrımız çok güçlüdür. Kol kslrı ikili üçlü

birbirine girip çıkmlıdır. Ordki yğ dokusu bu kslrın rsınd sklnmıştır. İnce bir yğ dokusu vrdır ve kslrın rsınddır. Lzer lipoliz sistemi kslr zrr vermiyor m kslrın rsındki yğı yok ediyor. Lzer lipoliz’i yptırırsınız, memnun klmzsnız üç y sonr tekrrltbilirsiniz kolunuz için. İkinci senst sonuc ulşırsınız. Liposuction’d böyle bir seçeneğiniz yok. Liposuction’d krnı vey kolu çok boşltırsnız srkm ypr ve buruşturursunuz. O zmn germeye gitmek gerekir. Bund böyle bir risk yok. Sırt bölgesinde çok etkili. Özellikle kdınlr sütyen ltı biriken yğlrı yok etmek istiyor. Bir de şu güzelliği vr: Bu sistem cildi sıkılştırıyor. Yni ordki yğı lırken hfif de toprlıyor. İşte bu sistemle hem yğın syısını zltıyor, hem cildi gerginleştiriyor, hem de yğ hücrelerini vücuttn tmmen tmış oluyorsunuz.

3K: Peki özetle bu sistemin en fydlı olduğu lnlr hngileri? D.A.: Kollrı, bck içlerini çok iyi inceltebiliyorsunuz; bsenlerde, göbekte, kol ve bck içinde de çok etkilidir. Sırtt, sütyen ltı bölgede sonuçlr enfes. Liposuction’d bu bölgeler kritiktir, çünkü deri ince olduğu için srkıtbilirsiniz. Yeterli gelmeyebilir, çok lırsınız srkıtır, z lırsınız eksik klır m lzer lipolizle şhne olur.

3K: Phlı bir tedvi mi?

D.A.: Lzer lipoliz ve liposuction eş değerdir. Fkt lzer lipo-liz’in tek dezvntjı çok ucuz bir tedvi şekli olmmsı. Çünkü yenidir ve sırf Amerik’y bğlıdır. Yeni ve iddilı bir sistem olduğu için böyle. Am innın değer. Bir sens, yetmedi iki sens sonund yıllrdır birlikte yşdığınız yğlrdn, bsenden,

“BU sistem cildi sikilştiriyor. YANİ ORADAKİ yği lirken HAFİF DE TOPARLIYOR. HEM YAĞIN ORANINI AZALTIYORSUNUZ HEM DE CİLDİ GERGİNLEŞTİRİYORSUNUZ

göbekten kurtulmnın verdiği mutluluk eşsiz. Bu zyıfltm değil, vücut şekillendirme yöntemi. Bu beklentiyle gelsinler. Ameliytl krşılştırırsnız çok çok dh ucuz tbii ki.

3K: Acılı bir işlem mi?

D.A.: Sen de yptırdın ve gördün, hiç cı yok. Bölge sırsıyl ısınıp soğuyor. Sen de keyifle dergini, kitbını okuyorsun. Kişiye göre de değişiyor. Göbek bölgesinde ve bsende hiç kimsenin cı çektiğini görmedim. Özellikle göbek kısmının üstündeki yğı lmd çok etkili. Am kol içi ve bck içinde birzcık bir şeyler ynıyormuş gibi hissediyorsunuz, sonr geçiyor. Dynılmyck bir işlem değil. Anestezi ve ğrı kesici kullnmyı gerektirmiyor. Korse giymiyorsunuz, morluklr vs. oluşmuyor. FDA onyın ship son derece güvenli bir sistem.

3K: Peki kç sens yptırmlıyız?

D.A.: Kişiye göre değişir. Senin yv göbeğin ve belindeki fzllıklr çok zdı ve tek senst hllettik. Dh dirençli yğlr söz konusuys ikinci y d üçüncü sens gerekebiliyor. Her iki sens rsın minimum iki y koyuyorum. Dh önce sl ypmm. 3K: Ne kdr sürüyor?

D.A.: Tek bölge 25 dkik. Göbek 25 dkik, bsen de istiyorsnız bir 25 dkik dh gibi.

3K: Yz, kış frk eder mi?

D.A.: Uygulm için mevsim frklılığı yok. Bronzluğun y d bronzlşck olmnın bir önemi bulunmuyor. Özel bir şey giymek de gerekmiyor. Knl hiçbir lksı yok, o yüzden vitminleri y d ttlndırıcılrı hiç kesmeden kullnbilirler. Yn etkisi bulunmuyor, sdece hmilelere uygulnmmlı. Bunun dışınd 18 yş sonrsı uygulnmsı gerekiyor.

3K: Erkek hstlrınız vr mı lipoliz yptırn?

D.A.: Olmz mı? Sırt bölgesinde çok etkili bu işlem. Fkt kdınlrd yğlrın çok dh etkili prçlndığını görüyoruz.

[gllery ids=""]

Yorum Yaz