Doğal ve Natural Stil Nasıl Oluşturulur?

dogal ve natural stil nasil olusturulur 5

Sizlere bugün birzcık nturel stilden doğl stilden bhsedeceğim. Bu stil hngi krkterler için uygundur derseniz, rht çbsız hırssız insnlr için slınd uygun bir stil egosuz ve hırsınız dememin sebebi doğl nturel hyt özlemden bhsediyoruz. Aslınd nturls ile yni şehir içinde yşsnız bile snki şehir dışınd böyle nturel bir yşm sürüyormuşcsın giyinen o tip bir yşmı benimseyen, özlemle nn ve bunu sosyl zmnlrınd d bu ktivitelerde bulunn insnlr için çokç uygun yni trekking ypmyı bilmeyen, trekking ypmyn bir insn doğsı ile tm olrk ship olmuş olck bir insn diyemeyiz.

Yni sosyl zmnlrınd tbi ki yine sinemy gidebilir, tbii bir brd oturup işte benim rkdş öyle bir şeyler içebilir. Bu kişiler sosyl hytlrınd fırst buldukç piknik ypmy, trekking ypmy, yürüyüş ypmy işte kmp ypmy bu tip şeylere merklı oln insn tipleri için uygundur. Norml hytlrınd ise slınd çok fzl holding yşmlrını sevmeyen m bunu içinde benimsemede, norml hytın, nturel yşmın devm etmeye çlışn insnlr için uygundur diyebiliriz.
[gllery ids="105929,105930,105931,105932,105933,105934"]
Aslınd çok uzttım m siz bence benim demek istediğim şeyi nldınız, nsıl giyiniyorlr birzd ondn bhsedeyim. Nsıl giyinmeliler, ne renkler kullnmlılr, nsıl mteryller kullnmlılr. Onlrdn birz bhsedeceğim birincisi bu kişiler mkyj ypmyı çok sevmezler ve doğl mkyjlr onlr için çok uygundur. Yni nturel tonlr kullnlım çok fzl böyle kontrolü, sert, ttlı ve koyu dudklı gibi mkyjlrı sevmezler. Koyu gözler, koyu dudklrı sevmez. Mksimum kullnıcı renkleri yine toprk tonlrı olcktır.

Mksimum kullncğı tonlr olcktır. Çok fzl böyle bğırn renk tonlrındn hoşlnmzlr. Tbiki bu stil doğl tonlrdn yn olduğu için ve doğl yşmdn yn olduğu için. Genellikle boysız sçlrl hytlrın devm ederler m bir renk ypcklrs d bu tip böyle bir bitiş kızılı ypbilirsiniz. Güzel bir renk tonu olcktır. Size çok ykışcktır. Sçlrı bu şekilde mkyjı d dediğim gibi miniml olcktır. Aksesurlrı deseniz ksesurlr d çok böyle bğırmyn hytın engel olmyck ksesur kullnılbilir.

Bu stille nsıl ksesurlr kullnbiliriz? Küçük prç küpeler kullnbilir mesel m tşlı dediğimde böyle elms tşlrındn bhsetmiyorum belki böyle opel tşı, doğl tşlr, zümrütleri ,minik, minik böyle srkıntılık küpeler olbilir m bunlr genellikle doğl tşlı vey hşp ksesurlrdn hoşlnır, bilirsiniz ve bunlrı mutlk dolbınız eklemenizi tvsiye ederim.

Uzun uzun kolyeler tercih edilebilir. Çünkü çok böyle doğl ylın bir fikrimiz olck. Bu yüzden de böyle küçük, küçük ksesurlrl slınd renklendirilir bir stil olck. Genellikle sde prçlrdn oluşn bir grubun olmlı, jen ve bir kere bşlı bşın yer kplyck şeylerden bir tnesi. Diğer söyleyeceğim şey güzel ceketler kullnbilirsiniz, sürekli dokulr. Mesel bu stilin vzgeçilmezi olcktır. Bu yüzden khve tonlrınd süet ceketler tercih edebilirsiniz vey işte böyle hki yeşiller kullnbilirsiniz. Doğnın renkleri ile iç, içe olmy devm ettirmemiz gerekiyor.

Nsıl ntürel dediğimizde klımız ilk gelen işte hki, khveler, mviler,
bu tip renkler y d hrdl srısı, sonbhr tonlrı gibi şeyler kullnbilirsiniz. Lcivert kullnbilirsiniz, uçuk mviler kullnbilirsiniz. Yine doğd gördüğünüz renklerle devm etmenizi tvsiye ederim. Mesel bu stil çok fzl siyh içermez. Neden derseniz slınd siyh ntürel bir renk değildir. Doğd çok fzl rstlymzsınız. En fzl işte koyu işte çok koyu khverengi görebilirsiniz. Aslınd siyhı endüstriyel olrk ürettik diyebilirim. Bu yüzden de siyh gibi tonlr yerine birzcık dh khverengiler, cı khveler kullnmnızı tvsiye ederim.

Bu sitil de çok fzl yer edinecektir ve bu stil çık renkleri, çık tonlrı çok sever. Bu yüzden oldukç çık tonlr d dolbınızı eklemenizi tvsiye ederim bu sezonun trendi oln mesel krgo pntolonlr çok güzel dolbınızd yer kplycktır ve çok severek giyeceğinize eminim. Ytırım yprken bu tip böyle eskimeyecek prçlr ytırım ypbilirsiniz vey çok giydiğiniz bu jen pntolonunu çok iyi bir yerden çok sevdiğiniz bir klıbındn tercih edebilirsiniz.

Ytırım ypbileceğiniz prçlr bu yüzden böyle kpsül grdırop oluşturmk çok mntıklı. O yüzden böyle sürekli giydiğiniz şeyleri birzcık dh pr verip birzcık dh kliteli şeyler tercih edebilirsiniz. Bnko prçlrı seçtikten sonr geri kln eklediğiniz her şey çok iyi, çok şık durcğın emin olbilirsiniz ve fonksiyonelliğe çok önem veren bir stil slınd mesel bir çnt kullncks tek gözlü çnt kullnmk yerine birkç gözlü çnt kullnmk mntıklı olcktır.

Bel çntlrı mesel kullnbilirsiniz m gidip böyle siyh, kırmızı gibi renkler değil de böyle dh khve tonlrı, bejler, bu tip tonlr kullnmnızı tvsiye ederim vey dediğim gibi kişilerde kullnılbilir bel çntsı biliyorsunuz fonksiyonelliği çok yüksek bir prç bu yüzden de çok rhtlıkl kullnbilirsiniz, m genel olrk birzcık dh çntsınd yşmını idme ettirebilecek şekilde olduğu için bu insn klıplrı neden bhsediyorsunuz derseniz işte sbhtn kşm kdr dışrıdyım. Ynım işte senin içinde lyım. Birkç tne boyu küçük r öğünü koyyım yni hytını idme ettirebilecek her şeyi y d bir kitbını koymk isteyecektir.

Bu yüzden genellikle büyük çntlr kullnmnızı öneririm. Böyle süet dokulu böyle şekli şemli belli olmyn bir zcık dh böyle yumuşk htlr ship şeyler kullnmlısınız. Çnt bkımındn d geri kln her şeyde de ynı şeyi tercih etmelisiniz. Klıplı şeylerden uzk durmlıyız çünkü dh ntürel dh doğl gözükmek istiyoruz, bir kumş kullncksk böyle sert klıplı bir şey yerine birz d böyle üzerimizde süzülen kumşlr, ipekler kullnılbilir. Bu rd sğlıklı kumş çok önemli. Zten sğlıklı yşmı benimsemiş insnlr için
uygun bir stildir. Bu yüzden de sğlıklı kumşlr çok tercih edecektir.

Keten deyince mesel klım ilk gelen şey, nturl, stil, ketenler, pmuklr, ipekler işte sürekli dokulr deriler gibi bu tip şeyler çok uygun olcktır. Bu stilin vzgeçilmezleri gerçekten bunlr ve hsır kullnımı mesel ntürel stile bence en çok nturls ile ykışn mteryller diyebiliriz. Geri kln d dediğim gibi çok sert renkler ve çok sert klıplr kullnmdığınız sürece bu sitili çok güzel ynsıtbilirsiniz.

Zten bhsettim bu renk tonlrını birbiriyle kombine ettiğinizde zten dışrıdn bktığınızd ntürel stile gözlük çekseniz ksesur olrk kullnbilirsiniz. Bşk tbii ki böyle bğlmlı şeyler çok uygundur. Postllr mesel bu stilin vzgeçilmezi olcktır. Böyle ilgileniyorlr. Khveler ve sker yeşili skeri botlr bu sitilin vzgeçilmezleri ve ksesur olrk, diğer önerim de şpk kullnımı gerçekten hem bereler hem de norml şpklr. Bu sizin için vzgeçilmez olcktır. Hem fonksiyonel olmsı bkımındn hem de kullnış bkımındn çokç severek kullncğınızı düşünüyorum.

Bu trz çok ykışcğını düşünüyorum ve çok iyi bir hv ktcğını düşünüyorum. Güneş gözlüklerine ytırım ypbilirsiniz. Böyle 2-3 tne. Böyle kpsül diyebileceğimiz iyi ytırım yptığınız senelerce kullncğınız böyle modsı geçmeyenler diyebiliriz işte genel mesel rnt modeli ykışbilir. Verilerin böyle siyh değil de, khve tonlrı mesel ykışbilir. Bu tip şeylere bkbilirsiniz. Bunlr böyle kpsül grdrob elemnlrı bu stilinde elemnlrı olcğındn emin olbilirsiniz.

Bütün renkler kullnıyoruz, genellikle desenden uzk bir stildir. Eğer bir desen kullncksk böyle etnik desenler kullnbilirsiniz. Afrik’nın desenlerini kullnbilirsiniz. Böyle sert htlı desenler giyemeyeceklerdir. Böyle çizgili, işte üçgende böyle sert geçişli nsıl hytınd ksesur olrk d giyim olrk d sert ve klın şeyler kullnmıyors desen olrk d birz dh yuvrlk htlr gidecektir.

Şl desen kullnbilirsiniz. Mesel bu sezonun trendi bu tip şeylerde çok ykışck tonlrdn, desenlerden birkç olcktır. Hzır kış ylrı bu günler çok kullnbilirsiniz. Gerçekten bu size çok ykışcktır. Kşmir kullnbilirsiniz. Nturls dilin slınd mcı çok doğy zrr vermekte olduğu için ldığınız prçlrı ytırımlık prçlr lırsnız, hem doğy zrr vermemiş olursunuz, sürdürülebilir olmuş olur. Senelerce giyersiniz iyi bktığınız sürece gerçekten eskimeyecek prçlr olcktır.

O yüzden doğyı d düşündüğü için bu stil yptığınız lışverişleri prçlrı bir tne lyım hkkı ile lyım bir dh hiç doğy zrr vermeyin kfsıyl hreket etmenizi öneririm. Zten bu stildeki insnlrın d bu düşüncelerle yol çıktığın eminim. Doğl stildir m ynı zmnd bir trzım olsun, bir stilim olsun, bir çizgim olsun diye düşünen biri değildir. Bu yüzden seçtiğiniz prçlr dediğim gibi kliteli olduğu sürece birbiriyle birleşirbilen bir grdrop ypmnızı tvsiye ederim.

Hem renk tonlrını o şekilde seçerseniz hem de mteryllerin birbiriyle uyumunu seçerseniz gerçekten çok kıllı lışveriş yptığınız sürece bu stilde her zmn şık ve stil shibi gözükmeniz çokç mümkün olcktır. Renkler ve desenler yok böyle prlk, mvi ve prlk kırmızılr, prlk renkler. Bu stilde çok fzl yoktur. Birzcık dh böyle silik tonlr gitmenizi tvsiye ederim. Mesel işte böyle pstel, eğerki bir renk giyeceksiniz. Pstel tonlrd bir renk giyeceksiniz bu size dh çok ykışcktır ve dediğim gibi doğl tonlrı her zmn üstüne bs, bs söylüyorum. Çünkü bu dışrıdn bktığınızd briz belli oln bir stil od renkleri syesinde o yüzden renk seçimi en önemli yrıntılrdn bir tnesi tm minimlistin hft sonu hli olbilir.

Ne demek istiyorum bu konud miniml stil biliyorsunuz ki z prç öz prç böyle ylın bir stildir, bud doğsı ile ynıdır. Sdece renk tonlrıyl birzcık oynrsnız bu stili hft sonu hline çevirebilirsiniz. Yni minimlist ince giyinip holding yşmlrınd biliyorsunuz dogsı gereği kullnmk birzcık zor. Çünkü evet, topuklu ykkbı giymek zorund klbilirsiniz. Mesel vey böyle jilet gibi giyinmek zorund klbilirsiniz. Siyh giymek zorund klbilirsiniz. Bu yüzden de norml iş hytınızd minimlist ile benimseyip sosyl hytınızd doğl stil belirleyebilirsiniz.

Mesel bir ykkbı seçecekse eğer ill bir topuk giymek istiyors dolgu topuklr tercih edecektir. Genellikle düz ykkbılr onun için dh iyidir. Spor ykkbılr zten stilinin vzgeçilmezleri ynı zmnd yzın sndletler böyle gerçek deriden süreçten sndletler giyebilirsiniz vey kışın d böyle süet dokulu botlr ve dediğim gibi postl ykkbılr vey mkosenler böyle sürekli derilerden oluşn mkosenleri tercih edebilirsiniz.

Yorum Yaz