Bir Başkadır Karadeniz

Binamn ramaimna hakim olan bu dümdüz gizgiler iginde cephelere hareket getiren unsur. sadece eginili kapi almlari. Bina kendinden emin durusuyla tipki Güneş Kral’in arzu ettigi gibi bagka bir dünya gorügüüxi sergiler nitelikte…
Binamn igindeki müzede ise. halatgihgm nasil geligtigini. kenevirin nasil iplik haline getirildigini anliyor ve bir zamanlar burada iggilerin nasil kenevir iplerini bir arava getirerek kraliyet tekneleri igin üglü. dortlü halatlar vaptigmi izleyebilivorsunuz. Rochefort tersaneleri uzun yillar Fransiz denizciligine hizmet verdi. bu amlar artik birgok teknenin hayat buldugu gemi havuzlarinda vaşiyor.
Kentte evlerin üzerine daginik golgelerini düşüren palmive agaglari. uzak yolculuklarm ozlemini de vaşativor insana. Bu ozlem, yorenin ünlü vazan Loti’nin evine de tüm dunyanm renklerini yansitmig ve inamlmaz bigimler katmiş. Corderie Royale’in yanuidaki Jardin des Retours, kentin botanige olan tutkusunu vansitarak ziyaretgiyi zaman iginde bir volculuga süruklüvor. XVü. yüzyil da Antiller’de bulunan begonva. adim Rochefort’lu Michel Begon’dan alinanuş miydi? Ustelik aym Begon ile onun torunu amiral La Gahssoniere, Avrupa’va manolya ile Virjinya lalesini de getirmiglerdi. Rochefort big ummadigi bir bigimde tepeden inme emirle denizcilige soyunmuş ve kent gergek kimligini Charente kiyilarinda bülmugtur. Onu farkli kilan ve kendisine asalet kazandiran da aym gegmistir.
• Hotel de la Corderie Royale, rue Audebert 17300 Rochefort (46 99 35 35). Charente kiyilarinda XIX vüzvildan kalma bir binada yaşatilan bu otel Charente’i keşfe gikmak igin ideal bir hareket noktasi. Odalari kusursuz, yemekleri mükemmel ve de harika bir saglik beldesi.
• Hotel d es Vermandois, 33 rue Comtes 17300 Rochefort (46 87 09 87). Restore edilmiş olan.
XVüI. vüzvildan kalma bu malikane de konforlu oda ve süitler sunuvor konuklanna.

Fransa krali kendi gainna yakigir bir tersane istiyordu ve 1666 yilinda bir gün haritada parmagim Charente bolgesinde bir yere koydu. Boylece XIV. Louis nin ve başbakam Colbert in talimati üzerine denizi olmayan Rochefort limani dogdu. Ug vüzyil sonra kent. Fransa’nm en parlak donemine ait endüstri mimarisinin en mükemmel orneklerini vafatmaya devam edivor.
Charente innaginm sag vakasmda nehre demir atinis kum renginde, hareketsiz bir tekne gibi duran Corderie Royale (Kraliyet Halat Evi), Rochefoit’un kimligini de vansitan bir vapi. Bu ugsuz bucaksiz binamn düz gizgileri insamn gozünü yoracak denli muntazam. Charente a ozgü sari taş duvarlar, gatimn kire
Solda, ustte ve altta solda. Charente ayni zamanda, Boussac’da veya geleneksel gizgilerini koruyan SalntSavinlen ve Bassac’da goruldügü gibi kendine ozgü mekanlarindan da gozlemlenen bir ya?ama sanati.
Altta sagda. Bassac manastiri. Romanesk sanata merakli ziyaretgiler igin bütün bu yore, zengin kaynaklaria dolu.

Charente’ta kisa bir gezinti
• L’Echassier: 72 route Bellevue, 16100 Chateaubernard (45 32 29 04). Cognac civarmdaki bu harika malikane, konforlu odalari ve vüznie havuzuvla agirliyor konuklanm. Unutulmaz bir konukseverligin yarn sira burjuva bir dekor iginde deniz mahsulleri ve yoresel mutfak agirlikli monüsüyle de damak tadina hitap eden bir mekan.
• Logis de Brissac: 16370 Cherves Richemont (45 83 13 01). Cognac’tan birkag kilometre uzakta. XVü. yüzyildan kaltna bu malikanenin de rüya gibi iki odasi var. Tarihi yeniden yaşamak isteyenler igin ideal.
• Relais du Bois Saint Georges Le Pinier: Route de Royan 17100 Saintes (46 93 50 68). Charente irmagmm turn işiltisim alan yeşillikler iginde kayboltnuş bir koşe. Lüks bazen gozden kaybolsa bile odalarimn konforu kusursuz. Ozellikle yorenin en taze mahsulleriyle hazirlanan ozgün yemekleri nefis! Dogaseverler tarafmdan sik sik ziyaret ediliyor ve kügük haftasonu kagamaklarma saline oluyor.
• Le Moulin de Marcouze. 172tO Mosnac (~f6 71 46 16). Paris’in ünlü restoram Tour d’Argent’dar usta bir ahgi tarafmdan igletilen bu konaklama yer sakin ortami ve rustik odalariyla tanmiyor. Gelenek sel mutfagi ile de agiz tadina hitap ediyor. Yar Parisvari, van rustik bir tat arayanlara…
• La Ribeaudiere: Rue Port, 16200 Bourg Charenti (45 81 30 54). Charente kiyilarmda güzel bir mekan ozellikle Marennes taraklarmm, kizarmiş istakoz vi garapta pişmiş ordeklerinin lezzetiyle tanmiyor Vejetaryen monüsü tadilmaya deger.
• La Gourmandiere. 17800 Perignac (46 96 3* 01). Basit ama lezzetli yemekleri ile tanman bir ki kahvesi.
deniz’in ekonomisi başta findik, gay, rmsir ve tütim olmak üzere tanma dayamr. Kiyi kesimlerin onemli bir gelir kaynagim da bahkgiltk ve deniz ürünleri oluşturmaktadir.

Türkiye nin en kalabalik nüf’us yogunluguna sahip olan Karadeniz de tanma elveri^li alanlarm artan ntifusa oranla bolünmesinden dolayi ekonomik darbogaza girilmif ve büyük şehirlere dogru düzenli bir gog akmi başlamiştir.
Büyük bir hizla beton yigtnma donuşen Ege ve Akdeniz kiyilartmn aksine bir günde dort mevsimin yaşandtgt, yemyeşil bakir dogasi, hirgm denizi,
Karadeniz; yeşili, dogasi ve sicakkanli insamyla Türkiye’nin bakir kalmif tekyoresi. Eger hig Karadeniz’i gormediyseniz ve bir gun Karadeniz e yolunuz düşerse Tann nin dogaya sundugu comertlik karşisinda büyulenmemeniz imkansiz.
Ortalama genişligi yaklaştk 140 km. olan dar ve uzun serü bigimindeki bolge, Karadeniz kiyilart boyunca uzantr. Doguda Gürcistan, Anadolu’da Adapazart’na kadar uzanan sintrlari boyunca vegilin binlerce tonunu gormek mumkündür. Bolgenin engebeli yapisi nedeniyle meydana gelen ve Türkiye topraklannda dogarak yine bu topraklarda denize ttlaşan en uzun akarsular. btt bolgede yer altr.
Yüksek dag ve tepelerle gevrili Karadeniz, f’arklt iklim ve bitki ortüsü ozelligine sahiptir. Ozellikle Dogu Karadeniz bolgesinde her mevsim yagtşh. thman ve hemen hemen okvanus tipi bir iklim gorülür. Bolgenin cografik yapisi nedeniyle devlet hizmetlerinden son derece voksttn olan Kara
Karadeniz’e ulaqim hava, deniz ve karayoluyla mümkundür.
Türk Hava Yollari:
Tel: (0462) 32i 16 80 (Trabzon). Istanbul Hava Yollari:
Tel: (0462) 322 33 46 (Trabzon). Denizyollari: Tel: (0462) 321 70 96 (Trabzon).
Otobüs terminali:
Tel: (0462) 325 23 43 (Trabzon).

Su kavnaklariyla kano ve rafting turizmi igin büyük bir potansiyel taşunaktadir. Bu sporun yapilabilecegi akarsular: Firtma deresi (Q.Hcmgin) Berhal ve Berta (/aviai’i (Artvin), Degirmendere ve Karadere (Trabzon), Pazar Suyu ve Turna Suyu (Ordu)’dur.
Terinal turizm: Dogu Karadeniz’de diş turizme hizmet verebilecek nitelikte olan kaphcalanmiz; Rize Ayder Kaphcasx, Samsun Havza Kaplicasi, Ordu Sarmaşikh ve Fatsa kaplicalari ile Rize Ikizdere Andan Ilica ve Igmesi’dir.
Yat turizmi: Dogu Karadeniz’de yer alan balikgi barmaklarmin bir bolümünun degerlendirilerek taleplere gore vat yanagma yerleri ve yat limanlari lialine domigtürme galigmalari sürmektedir.
Yegil trophy: Ilafif ugakla gezi, at binme, dag bi sik letciligi. vat gezisi, soft rafting, magara kegifleri, rüzgar sorfü. dalga sorfü, balik tutma, doga kegif vürü
yaylalari, gifah soguk sulari, esprili ve konuksever insanlari ile Karadeniz: turizmci ve yatirimcdarin ilgisiüi bekliyor.
Cenneti uzaklarda aramayin! Hala bir yerlerde insan avagi (legmeni is verlerin olduguna inamyorsamz, dogal dengeyi bozmadan yapilmig evleri, yerel agizlari, ilging dogasx ve folklorik ozelliklerivle cenneti hemen vanmizda, Karadeniz’de aravabilirsiniz.
2000 li yillarin türizm beldesi
Güney’e nazire Karadeniz, alternatif turizm imkanlariyla da umut vaat edivor.
Kanorafting: Karadeniz sahip oldugu zengin akar
Solda. Ordu’da, Korgan Obasi Yaylasi’ndaki Qamigi’nde, ye?illiklerin ortasinda bir piknik evi. Altta solda. Fatsa yakinlarinda dere kenarinda neredeyse taf larin uzerinde bitmiş yeşillik dikkat gekici.
Ustte. Aybasti Per?embe Yaylasi’nda koyun agili. Sagda. Fatsa’daki Hazinedaroglu Konagi. Altta. Korgan’a bagli Tepealan Beldesi yakinlarindaki aga? koprü.

Karadeniz… Karadeniz… – Posta Foto Galeri

Karadeniz Sepeti Hediyelik Alışveriş – Anasayfa

KLASİK KARADENİZ TURU— – Ayder Turizm

Karadeniz- Türkiye Kervan Kültür Turlari

Doristour

Karadeniz Gezisi Yapmadan Önce Bilmeniz Gerekenler Gezilecek Yerler

Yorum Yaz