Bir Başkadır Karadeniz

Binmn rmimn hkim oln bu dümdüz gizgiler iginde cephelere hreket getiren unsur. sdece eginili kpi lmlri. Bin kendinden emin durusuyl tipki Güneş Krl’in rzu ettigi gibi bgk bir düny gorügüüxi sergiler nitelikte…
Binmn igindeki müzede ise. hltgihgm nsil geligtigini. kenevirin nsil iplik hline getirildigini nliyor ve bir zmnlr burd iggilerin nsil kenevir iplerini bir rv getirerek krliyet tekneleri igin üglü. dortlü hltlr vptigmi izleyebilivorsunuz. Rochefort tersneleri uzun yillr Frnsiz denizciligine hizmet verdi. bu mlr rtik birgok teknenin hyt buldugu gemi hvuzlrind vşiyor.
Kentte evlerin üzerine dginik golgelerini düşüren plmive gglri. uzk yolculuklrm ozlemini de vştivor insn. Bu ozlem, yorenin ünlü vzn Loti’nin evine de tüm dunynm renklerini ynsitmig ve inmlmz bigimler ktmiş. Corderie Royle’in ynuidki Jrdin des Retours, kentin botnige oln tutkusunu vnsitrk ziyretgiyi zmn iginde bir volculug süruklüvor. XVü. yüzyil d Antiller’de bulunn begonv. dim Rochefort’lu Michel Begon’dn linnuş miydi? Ustelik ym Begon ile onun torunu mirl L Ghssoniere, Avrup’v mnoly ile Virjiny llesini de getirmiglerdi. Rochefort big ummdigi bir bigimde tepeden inme emirle denizcilige soyunmuş ve kent gergek kimligini Chrente kiyilrind bülmugtur. Onu frkli kiln ve kendisine slet kzndirn d ym gegmistir.
• Hotel de l Corderie Royle, rue Audebert 17300 Rochefort (46 99 35 35). Chrente kiyilrind XIX vüzvildn klm bir bind yştiln bu otel Chrente’i keşfe gikmk igin idel bir hreket noktsi. Odlri kusursuz, yemekleri mükemmel ve de hrik bir sglik beldesi.
• Hotel d es Vermndois, 33 rue Comtes 17300 Rochefort (46 87 09 87). Restore edilmiş oln.
XVüI. vüzvildn klm bu mlikne de konforlu od ve süitler sunuvor konuklnn.

Frns krli kendi ginn ykigir bir tersne istiyordu ve 1666 yilind bir gün hritd prmgim Chrente bolgesinde bir yere koydu. Boylece XIV. Louis nin ve bşbkm Colbert in tlimti üzerine denizi olmyn Rochefort limni dogdu. Ug vüzyil sonr kent. Frns’nm en prlk donemine it endüstri mimrisinin en mükemmel orneklerini vftmy devm edivor.
Chrente innginm sg vksmd nehre demir tinis kum renginde, hreketsiz bir tekne gibi durn Corderie Royle (Krliyet Hlt Evi), Rochefoit’un kimligini de vnsitn bir vpi. Bu ugsuz bucksiz binmn düz gizgileri insmn gozünü yorck denli muntzm. Chrente ozgü sri tş duvrlr, gtimn kire
Sold, ustte ve ltt sold. Chrente yni zmnd, Boussc’d vey geleneksel gizgilerini koruyn SlntSvinlen ve Bssc’d goruldügü gibi kendine ozgü meknlrindn d gozlemlenen bir y?m snti.
Altt sgd. Bssc mnstiri. Romnesk snt merkli ziyretgiler igin bütün bu yore, zengin kynklri dolu.

Chrente’t kis bir gezinti
• L’Echssier: 72 route Bellevue, 16100 Chteubernrd (45 32 29 04). Cognc civrmdki bu hrik mlikne, konforlu odlri ve vüznie hvuzuvl girliyor konuklnm. Unutulmz bir konukseverligin yrn sir burjuv bir dekor iginde deniz mhsulleri ve yoresel mutfk girlikli monüsüyle de dmk tdin hitp eden bir mekn.
• Logis de Brissc: 16370 Cherves Richemont (45 83 13 01). Cognc’tn birkg kilometre uzkt. XVü. yüzyildn kltn bu mliknenin de rüy gibi iki odsi vr. Trihi yeniden yşmk isteyenler igin idel.
• Relis du Bois Sint Georges Le Pinier: Route de Royn 17100 Sintes (46 93 50 68). Chrente irmgmm turn işiltisim ln yeşillikler iginde kyboltnuş bir koşe. Lüks bzen gozden kybols bile odlrimn konforu kusursuz. Ozellikle yorenin en tze mhsulleriyle hzirlnn ozgün yemekleri nefis! Dogseverler trfmdn sik sik ziyret ediliyor ve kügük hftsonu kgmklrm sline oluyor.
• Le Moulin de Mrcouze. 172tO Mosnc (~f6 71 46 16). Pris’in ünlü restorm Tour d’Argent’dr ust bir hgi trfmdn igletilen bu konklm yer skin ortmi ve rustik odlriyl tnmiyor. Gelenek sel mutfgi ile de giz tdin hitp ediyor. Yr Prisvri, vn rustik bir tt rynlr…
• L Ribeudiere: Rue Port, 16200 Bourg Chrenti (45 81 30 54). Chrente kiyilrmd güzel bir mekn ozellikle Mrennes trklrmm, kizrmiş istkoz vi grpt pişmiş ordeklerinin lezzetiyle tnmiyor Vejetryen monüsü tdilmy deger.
• L Gourmndiere. 17800 Perignc (46 96 3* 01). Bsit m lezzetli yemekleri ile tnmn bir ki khvesi.
deniz’in ekonomisi bşt findik, gy, rmsir ve tütim olmk üzere tnm dymr. Kiyi kesimlerin onemli bir gelir kyngim d bhkgiltk ve deniz ürünleri oluşturmktdir.

Türkiye nin en klblik nüf’us yogunlugun ship oln Krdeniz de tnm elveri^li lnlrm rtn ntifus ornl bolünmesinden dolyi ekonomik drbogz girilmif ve büyük şehirlere dogru düzenli bir gog kmi bşlmiştir.
Büyük bir hizl beton yigtnm donuşen Ege ve Akdeniz kiyilrtmn ksine bir günde dort mevsimin yşndtgt, yemyeşil bkir dogsi, hirgm denizi,
Krdeniz; yeşili, dogsi ve sickknli insmyl Türkiye’nin bkir klmif tekyoresi. Eger hig Krdeniz’i gormediyseniz ve bir gun Krdeniz e yolunuz düşerse Tnn nin dogy sundugu comertlik krşisind büyulenmemeniz imknsiz.
Ortlm genişligi yklştk 140 km. oln dr ve uzun serü bigimindeki bolge, Krdeniz kiyilrt boyunc uzntr. Dogud Gürcistn, Andolu’d Adpzrt’n kdr uznn sintrlri boyunc vegilin binlerce tonunu gormek mumkündür. Bolgenin engebeli ypisi nedeniyle meydn gelen ve Türkiye toprklnnd dogrk yine bu toprklrd denize ttlşn en uzun krsulr. btt bolgede yer ltr.
Yüksek dg ve tepelerle gevrili Krdeniz, f’rklt iklim ve bitki ortüsü ozelligine shiptir. Ozellikle Dogu Krdeniz bolgesinde her mevsim ygtşh. thmn ve hemen hemen okvnus tipi bir iklim gorülür. Bolgenin cogrfik ypisi nedeniyle devlet hizmetlerinden son derece voksttn oln Kr
Krdeniz’e ulqim hv, deniz ve kryoluyl mümkundür.
Türk Hv Yollri:
Tel: (0462) 32i 16 80 (Trbzon). Istnbul Hv Yollri:
Tel: (0462) 322 33 46 (Trbzon). Denizyollri: Tel: (0462) 321 70 96 (Trbzon).
Otobüs terminli:
Tel: (0462) 325 23 43 (Trbzon).

Su kvnklriyl kno ve rfting turizmi igin büyük bir potnsiyel tşunktdir. Bu sporun ypilbilecegi krsulr: Firtm deresi (Q.Hcmgin) Berhl ve Bert (/vii’i (Artvin), Degirmendere ve Krdere (Trbzon), Pzr Suyu ve Turn Suyu (Ordu)’dur.
Terinl turizm: Dogu Krdeniz’de diş turizme hizmet verebilecek nitelikte oln kphclnmiz; Rize Ayder Kphcsx, Smsun Hvz Kplicsi, Ordu Srmşikh ve Fts kpliclri ile Rize Ikizdere Andn Ilic ve Igmesi’dir.
Yt turizmi: Dogu Krdeniz’de yer ln blikgi brmklrmin bir bolümünun degerlendirilerek tleplere gore vt yngm yerleri ve yt limnlri liline domigtürme gligmlri sürmektedir.
Yegil trophy: Ilfif ugkl gezi, t binme, dg bi sik letciligi. vt gezisi, soft rfting, mgr kegifleri, rüzgr sorfü. dlg sorfü, blik tutm, dog kegif vürü
yyllri, gifh soguk sulri, esprili ve konuksever insnlri ile Krdeniz: turizmci ve ytirimcdrin ilgisiüi bekliyor.
Cenneti uzklrd rmyin! Hl bir yerlerde insn vgi (legmeni is verlerin oldugun inmyorsmz, dogl dengeyi bozmdn ypilmig evleri, yerel gizlri, ilging dogsx ve folklorik ozelliklerivle cenneti hemen vnmizd, Krdeniz’de rvbilirsiniz.
2000 li yillrin türizm beldesi
Güney’e nzire Krdeniz, lterntif turizm imknlriyl d umut vt edivor.
Knorfting: Krdeniz ship oldugu zengin kr
Sold. Ordu’d, Korgn Obsi Yylsi’ndki Qmigi’nde, ye?illiklerin ortsind bir piknik evi. Altt sold. Fts ykinlrind dere kenrind neredeyse tf lrin uzerinde bitmiş yeşillik dikkt gekici.
Ustte. Aybsti Per?embe Yylsi’nd koyun gili. Sgd. Fts’dki Hzinedroglu Kongi. Altt. Korgn’ bgli Tepeln Beldesi ykinlrindki g? koprü.

Krdeniz… Krdeniz… – Post Foto Gleri

Krdeniz Sepeti Hediyelik Alışveriş – Ansyf

KLASİK KARADENİZ TURU— – Ayder Turizm

Krdeniz- Türkiye Kervn Kültür Turlri

Doristour

Krdeniz Gezisi Ypmdn Önce Bilmeniz Gerekenler Gezilecek Yerler

Yorum Yaz