Bahçe düzenleme peyzaj

Bahçe içi geçiş yollarını döşemek için, hangi malzeme türü seçilirse seçilsin, yapılacak ilk iş, yol tabanını hazırlamaktır. Bunun için, toprak ortalama 20 cm derinliğinde kazılarak üstüne ince bir kum tabakası serilir; sonra, kazılan çukurun ortasına, ana akaçlama sistemiyle bağlantılı bir su akaçlama sistemi kuruiur; daha sonra, 10 cm kalınlığında kırık taş tabakası, onun üstüne de 5 cm kalınlığında kalın kum tabakası yerleştirilir. Bundan sonra yapılacak iş, yol tabanını, seçilen malzemeyle döşemektir. Bahçeye bambaşka bir hava verecek iç yollar için bazı seçenekler şunlardır:

— Dere kumu ya da ince kumla yapılan geçiş yolları: Görünüşü çok güzel olmakla birlikte, üstünde yürünmesi ve düzenli tutulması çok güçtür.

— Beton döşeme taşlarıyla yapılan geçiş yolları: Beton döşeme taşları kare, dikdörtgen gibi çeşitli biçimlerde ve ölçülerde satılmaktadır. Bu geçiş yolu seçilecekse, beton döşeme taşlarının arası çimentoyla doldurulmamalı, olanak varsa aralarda çim yetiştirilmelidir (en iyi çözüm-dür).Beton döşeme taşlarıyla yapılan bir geçiş yolunun, oldukça dayanıklı ve sağlam olmasına karşın, görünümü çok güzel değildir; bununla birlikte, aralara taş kırıkları koyularak güzelleştirilebilir ya da küçük taş parçalarıyla yolun kenarlarına bordür yapılabilir.

— Taşla yapılan (metamorfik taş, kayağantaş, granit, gres, hattâ yöreye özgü taşlar kullanılabilir) geçiş yolları: Çeşitli özellikteki taşlarla çeşitli tiplerde bahçe yolları yapılabilir; kalın ya da ince taş bloklar kuIlanılabiIir.Döşeme tabanındaki kırık taş tabakası üstüne ince bir tabaka beton dökülüp, beton üstüne değişik taş parçaları istenildiği gibi yerleştirilebilir. Taşların yüzeyi de değişik biçimlerde olabilir: Yarıklar halinde; keskiyle pürtüklü bir biçimde yol yol; vb.

Roma usulü denilen bir başka taş yerleştirme düzeninde, taşlar birbirlerinden her yönde 5’er cm aralıklarla dizilip, taş aralarında hint darısı ya da Dichondra re-pens yetiştirilir. 3-4 cm büyüklüğündeki çakıltaşla-rıyla da tekdüze görünümlü ve oldukça dayanıklı bir bahçe içi geçiş yolu yapılabilir; bu durumda çakıltaş-ları yarı yarıya yol tabanına gömülürler.

TAŞ VE TUĞLALARIN YERLEŞTİRİLME BİÇİMLERİ

Tuğla döşeme Balık sırtı tuğla döşeme İki renkli çakıltaşı döşeme döşenebilir). Taş yol, mozaik döşeme biçiminde de gerçekleştirilebilir: Bu durumda değişik renklerde çak11taşı alınıp, belirli biı geometrik biçime ya da insanın düşgücüne göre geliştireceği herhangi bir düzene göre yerleştirilir. Çakıltaşlarıyla yapılan yollar süsleyici bir etki yaratmalarının yanı sıra, suyun birikmeden akmasını sağladıkları için (bahçenin bazı bölümleri nemli olduğunda, yağmur suyunu biriktirirler) de son derece yararlıdırlar. Duvarlar ve set duvarları Bir bahçede set duvarları (dayanma duvarı, istinat duvarı da denir), özellikle eğimli arazilerde toprağı tutmaya ya da çeşitli amaçlarla kullanılan bölümleri birbirinden ayırmaya yararlar. Bahçenin görünüşüne uydukları için en iyi seçenek, taş duvarlardır. Taşlar birbirine yakın döşenirlerse, bu tip duvarlara ‘kuru-duvar” adı verilir (bunun dışındaki duvar örgülerinde, taşlar birbirlerine çimento harcıyla tutturulur- ara yol için çakıltaşlarıyla ve tuğlalarla oluşturulmuş iki bahçe içi yolu verilmiştir, üstteki fotoğrafta tuğlalar arasındaki boşluklar, elden geldiğince dayanıklı ve üstünde yürünmeye uygun otlar yetiştirilerek doldurulmuştur.

Bahçe düzenleme peyzaj Resimleri
Pin Bahçe Düzenleme Peyzaj Site Düzenleme Bahçe Bakımı on bahçe-düzenleme-peyzaj-3-sonra.jpg. , küçük bahçe düzenleme, küçük bahçe peyzaj örnekleribahçe düzenleme peyzaj 4bahçe peyzaj düzenleme örnekleri › Dekorasyon Önerileri Ev Bahçe-düzenleme-Peyzaj-5.jpgSitemizde ki peyzaj bahçe düzenleme ile ilgili resimler ve

Yorum Yaz