Bahçe düzenleme peyzaj

Bhçe içi geçiş yollrını döşemek için, hngi mlzeme türü seçilirse seçilsin, ypılck ilk iş, yol tbnını hzırlmktır. Bunun için, toprk ortlm 20 cm derinliğinde kzılrk üstüne ince bir kum tbksı serilir; sonr, kzıln çukurun ortsın, n kçlm sistemiyle bğlntılı bir su kçlm sistemi kuruiur; dh sonr, 10 cm klınlığınd kırık tş tbksı, onun üstüne de 5 cm klınlığınd klın kum tbksı yerleştirilir. Bundn sonr ypılck iş, yol tbnını, seçilen mlzemeyle döşemektir. Bhçeye bmbşk bir hv verecek iç yollr için bzı seçenekler şunlrdır:

— Dere kumu y d ince kuml ypıln geçiş yollrı: Görünüşü çok güzel olmkl birlikte, üstünde yürünmesi ve düzenli tutulmsı çok güçtür.

— Beton döşeme tşlrıyl ypıln geçiş yollrı: Beton döşeme tşlrı kre, dikdörtgen gibi çeşitli biçimlerde ve ölçülerde stılmktdır. Bu geçiş yolu seçilecekse, beton döşeme tşlrının rsı çimentoyl doldurulmmlı, olnk vrs rlrd çim yetiştirilmelidir (en iyi çözüm-dür).Beton döşeme tşlrıyl ypıln bir geçiş yolunun, oldukç dynıklı ve sğlm olmsın krşın, görünümü çok güzel değildir; bununl birlikte, rlr tş kırıklrı koyulrk güzelleştirilebilir y d küçük tş prçlrıyl yolun kenrlrın bordür ypılbilir.

— Tşl ypıln (metmorfik tş, kyğntş, grnit, gres, httâ yöreye özgü tşlr kullnılbilir) geçiş yollrı: Çeşitli özellikteki tşlrl çeşitli tiplerde bhçe yollrı ypılbilir; klın y d ince tş bloklr kuIlnılbiIir.Döşeme tbnındki kırık tş tbksı üstüne ince bir tbk beton dökülüp, beton üstüne değişik tş prçlrı istenildiği gibi yerleştirilebilir. Tşlrın yüzeyi de değişik biçimlerde olbilir: Yrıklr hlinde; keskiyle pürtüklü bir biçimde yol yol; vb.

Rom usulü denilen bir bşk tş yerleştirme düzeninde, tşlr birbirlerinden her yönde 5’er cm rlıklrl dizilip, tş rlrınd hint drısı y d Dichondr re-pens yetiştirilir. 3-4 cm büyüklüğündeki çkıltşl-rıyl d tekdüze görünümlü ve oldukç dynıklı bir bhçe içi geçiş yolu ypılbilir; bu durumd çkıltş-lrı yrı yrıy yol tbnın gömülürler.

TAŞ VE TUĞLALARIN YERLEŞTİRİLME BİÇİMLERİ

Tuğl döşeme Blık sırtı tuğl döşeme İki renkli çkıltşı döşeme döşenebilir). Tş yol, mozik döşeme biçiminde de gerçekleştirilebilir: Bu durumd değişik renklerde çk11tşı lınıp, belirli biı geometrik biçime y d insnın düşgücüne göre geliştireceği herhngi bir düzene göre yerleştirilir. Çkıltşlrıyl ypıln yollr süsleyici bir etki yrtmlrının ynı sır, suyun birikmeden kmsını sğldıklrı için (bhçenin bzı bölümleri nemli olduğund, yğmur suyunu biriktirirler) de son derece yrrlıdırlr. Duvrlr ve set duvrlrı Bir bhçede set duvrlrı (dynm duvrı, istint duvrı d denir), özellikle eğimli rzilerde toprğı tutmy y d çeşitli mçlrl kullnıln bölümleri birbirinden yırmy yrrlr. Bhçenin görünüşüne uyduklrı için en iyi seçenek, tş duvrlrdır. Tşlr birbirine ykın döşenirlerse, bu tip duvrlr ‘kuru-duvr” dı verilir (bunun dışındki duvr örgülerinde, tşlr birbirlerine çimento hrcıyl tutturulur- r yol için çkıltşlrıyl ve tuğllrl oluşturulmuş iki bhçe içi yolu verilmiştir, üstteki fotoğrft tuğllr rsındki boşluklr, elden geldiğince dynıklı ve üstünde yürünmeye uygun otlr yetiştirilerek doldurulmuştur.
[gllery ids=""]

Yorum Yaz