DNA KODLARI PARTNER SEÇİMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Birçok şk ilişkisinin cinsellikle bşldığını biliyoruz. Am ilişki sdece seks boyutund klıyors, siz de Humbeeck teorisindeki giriş ktın çıkmıyor, bodrumdn ileri gidemiyorsunuz. Aşkın “bodrum”und yşynlr, kısc biyolojik bilinçltıyl hreket edenler düzenli ve sürekli ilişki kurmıyor, yeni bedenlerin peşinde frklı “bodrum” ktlrınd “ıssız insnlr” hlinde geziniyorlr.

PSİKOLOJİK BİLİNÇALTI VE BAĞLANMA

Cinselliğe zmnl duygulr ve şkın ktılmsıyl çift bodrumdn giriş ktın çıkıyor. Humbeeck, “Bilinçli olrk bunun frkın vrmsk d tutku bizi ykr, çlışmyı ve sosyl yşmı engeller. Dolyısıyl vhşi ‘bodrum’un ehlileştirilmesi gerekir” diyor. Kişiler bzen kr sevdy düşmeden de şık olbilir ve bğlnbilirler m ilişkinin tutkuyl d beslenmesi ve sürekli olmsı için çiftlerin bodruml birinci kt rsınd kışkn geçişi sğlmlrı, biyolojik ve

SOSYAL BİLİNÇALTI VE BENZERLİKLER

Ruh ikizinizi bulduğunuzdn eminsiniz, ytkt sizi göklere çıkrıyor. Aşk deseniz, o d vr. Onu özlüyor, sürekli görmek istiyor ve duygu ptlmsı yşıyorsunuz. Peki doğru kişi o mu? O çok şık olduğunuz ve sizinle ölesiye sevişen erkeğin çorbsını içerken çıkrdığı sesten tiksindiğinizde neden şşırdınız? Y d birlikte gittiğiniz bir dvette giydiği kıyfet neden onu ötekileştirdi gözünüzde? Çünkü onunl ynı sosyl çevreye it değilsiniz, çünkü frklı bir kültürde yetiştirilmişsiniz ve zıt kutuplr

“Kdın yo d erkek, yşm prtnerini, ruh ikizini çok değişik dinmiklere göre seçebilir. Öncelikle geçmiş yıllr it deneyimler çok önemli. Örneğin lise yıllrınd şık olduğunuz birini iş hylın lıldıktn sonr hiç beğenmeyebilirsiniz. Çünkü o süreçle yşdıklrınız, kişiliğinizdeki değişimler ve hyll ilgili deneyimleriniz sizi frklı biri ypmış olbilir. Aynı nedenle, evlendikten sonr çiftlerin uyumu bozulbilir ve birliktelikler son bulbilir.

Yşm prtnerini seçerken öne çıkn bir diğer fktör de genetik miıstır. Aileden mirs ldığımız DNA kodlrı beğeniler ve seçimler üzerinde önemli rol oynr. Örneğin ilesinde müzisyen bir krby ship kişi müziğe duyrlı bir prtner seçebilir. Kısc krşı cinsle ilgili beğenilerde genetik ktrım gerçeğini kbul etmek gerekir. Seçimlerimizi ve beğenilerimizi slınd bütünlük içinde ele lmk dh doğru olcktır. Yni kişi genetik mirs, kültürel ypı, ile ve çevresinde gördükleri, kendini geliştirerek hytın kttıklnyl seçimlerini bütün hlde ypr. Birçok kombinsyondn oluşn bir kişi bu kombinsyonlr uyn bir diğer kişiyi seçer.” onu snob y d bsit bulbilirsiniz. Sosyl kodlrın öne çıktığı, ortk değerlerle güçlenen birinci kt, yni şk evinin üçüncü bolumu sınıfsl frklılıklrdn dolyı çtırdybilir. Kısc seçimlerinizi yprken sdece tutku ve duygu seline kpılmmlı, içselleştirilmiş sosyl filtrelerin de vrlığını hesb ktmlısınız.

HAYALİ BİLİNÇALTI VE ORTAK ZEVKLER

Siz romntik filmlerden hoşlnıyorsunuz, prtnerinizse ksiyon türlerini tercih ediyor. Siz sokğ çıkıp eğlenmeyi ve sosylleşmeyi seviyorsunuz, sevgiliniz evde oturmyı yeğliyor.

Humbeeck’in “hyli bilinçltı” olrk tnımldığı dördüncü ktt (çtı ktı) ortk referns ve zevkler devreye giriyor, imgelerle, htırlrl ve birlikte yşnck pylşımlrl zenginleşen hyli bilinçltı d prtner seçimlerinde önemli.

Şimdi şk evinin dört frklı ktını tnıdığınız göre ilişkinize istediğiniz yerden bşlybilir, eve ister çtı penceresinden ister bodrum kpısındn girebilirsiniz. Seçiminizi çoktn yptıysnız hyl kırıklığı yşmk yerine dört ktlı şk evinizi sğlmlştırmy çlışmk ve ktlr rsı iletişimi sğlmk çok dh mntıklı bir senryo. Aşkın sdece tesdüfler zinciri olduğu ynılsmsın kpılmyın, bilinçltının gücüne innın ve dört ktlı şk evinizin her ktınd dolu dolu yşyın!

[gllery ids=""]

Yorum Yaz