Ergin İnan Resimleri

DÜŞ İLE GERÇEĞİN ÖRTÜŞTÜĞÜ YÜZEYLER

DAHA ÖNCE İSVİÇRE, ALMANYA GİBİ BİRÇOK ÜLKEDE SERGİLER AÇAN ERGİN İNAN, BU KEZ BELÇİKA YOLCUSU. 16 HAZİRAN’A KADAR OOSTENDE MODERN SANATLAR MÜZESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SERGİDE, SANATÇININ SON DÖNEM RESİMLERİNE YER VERİLECEK.

Ergin İnan resimlerinde kültürel farklılıklar arasında görsel ve sözel bir bağlantı kuruyor, düş ile gerçeği, beden ile doğayı, sonsuzluk fikriyle insanı karşı karşıya getiriyor. Bir yandan yaşamındaki tanıklıklara ve alın yazısına yer vermeye çalışıyor, diğer yandan kurgu ve sembollere. Seçtiği tüm imgelerin odak noktasında ise kendisi, gönlü ve söylemi yer alıyor. Ergin inan, İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’ndan. Resim çalışmalarına hiç durmadan devam ediyor. Sanatçı dram, acı ve yaşama coşkusunu tüm yüzeye yaya-

mühür ve kaligrafik yazının plastik yapısı, vücudun el ve ayak gibi uzuvlarına büyüsel bir bakış Ergin İnan’ın görsel belleğinin yansımları. Doğu coğrafyasını soluyan sanatçı, Önasya’nın mistik inançlarıyla ilgileniyor. Ayrıca yaradılış teorileri onun resim dilini yönlendiriyor. Sanat Tarihçisi Levent Calıkoğlu, Ergin inan’ın sanatı hakkında düşündüklerini şöyle açıklıyor: “Onun dili, maddelerin ardındaki düşünceyi hareket geçiriyor, görülmeyen ama varolduğuna inanılan bir dünyayı kutsuyor. Tüm bu fikirleri kapsar şekilde ürettiği yapıt kendisinin ve bilinmeyinin suretine dönüşüyor. Sanatçı kreatif mekâna göre malzemenin yapısını değiştirir, boyanın uzamda yayacağı etkiyi tayin eder, tuval bezinin üzerine tempera tekniği uygular, malzemeler arasında organik bir beraberlik teşkil ederek yeri geldiğinde materyalin usulcacık aradan sıyrılmasına olanak sağlar. Bu yüzeylerde teknik, anlamın taşıyıcısı olmaktan çok bütünsel etkide görünmez bir katalizöre dönüşür”.

Sergi, 16 Kasım’a dek PMMK, Oostende Modern Sanatlar Müzesi’nde izlenebilir. PMMK, Romestraat 11, B-8400 Oostende, Belçika. Tel: +32 (0) 59 50 81 18. İnternet adresi: www.pmmk.be Bilgi için Galeri Artist tel: (0-212) 227 68 52.

ergin inan galeri nev

Geçmiş Sergiler AE SANAT

ergin inan galeri nev

izinsiz gosteri

özgün baskılar galeri nev

ERGİN İNAN » » Bora Koleksiyonu

Galeri Zilberman – Ergin İnan

Geçmiş Sergiler AE SANAT

Sanat Seven Ergin İnan

Yorum Yaz