“Vakko’nun “Evlilik listesi” hizmeti

“Vakko’nun “Evlilik listesi” hizmeti ile armaganlarimizi, Vakko ozeniyle üretilmiş binbir segenek arasindan kendiniz gorerek. begenerek segiyorsunuz. Bu ürünler sizin adimza aynliyor veya sizin igin ozel olarak üretiliyor.
Dostlanmza bu karan isterseniz siz, ya da sizin adimza biz, iletiyoruz.

Listeniz kapandiktan sonra armaganlariniz Vakko nun ozel ambalajlari iginde mutluluk dileklerivle birlikte size ulaştirihyor. Evlilik listesi dügtinden yaklaşik bir ay once hazirlanmali.
Evlilik listesinin aslmda gok avantajlan var, bu savede armaganlariniz kendi zevkinize ve ihtiyaglarmiza uygun oluyor. Hem yakmlanmzi armagan segme / begendirme sikintisindan kurtariyor hem de yeni evinize Vakko şikhgmi, Vakko uyumunu kazandiriyorsunuz.
Geng giftlere, ozenle segilmiş, mükemmel olan, birbiriyle baglantih ve uyum igindeki Vakko ürünlerinden kendi zevk ve ihtiyaglarma uvgun olanlari segmelerini oneririm.
Wedgwood yemek takimi, Ercuis gatalbigak takimi. Saintüilaire karaf ve kadehleri en favori urünlerimizden bazilan.’

Tarihi kararlaştirdmiz. Gelinligin modeli zaten hazirdi. Avakkabilarmizi aldimz. kuaforünüzle konuştunuz. Sira evlilik listesini hazirlamaya geldi. Aslmda işin en eglenceli kisimlanndan birine geldiniz. Yakin arkadaşlanmz, bir arava gelip, hayahnizdeki pahah hediyeyi size sunmaktan büyük mutluluk duyacaklardir. Evlilik listenizi ivice düşünerek ve ozenle hazirlaym. En az bir ay oncesinden arkadaşlanmza ve yakmlarmiza haber verin. Segtiginiz eşya ve aksesuarlarm birbirlerine uymasina ozen gosterin. Dügünden bir hafta once listenizin tamamlanmasma gayret edin. Unutmayin evlilik listesi sayesinde hem siz kendi segtiginiz egvalari kullanabileceksiniz, hem de yakmlanmzin “ne hoşuna gider?” ya da “gok mu pahah gibi sorularla canlari sikilmayacak. Evlilik listesini nerede yapacagmiza gelince… Ulkemizde bu uvgulama her ne kadar yeni gibi gozükse de, birgok magaza yillardir bu hizmeti veriyor. Her birinde farkli zevklere seslenen zarif eşyalar bulmak mümkün. Bunlardan ügüyle sizin igin gorüştük. Evlilik listesi hakkinda bizce gok gerekli bilgileri, kendi onerileriyle birlikte aktardilar.

“Evlenecek çiftler magazamiza gelip ihtiyaglari dogrultusunda porselen tabak takimi, gatalbigak takimi, bardak takuni, masa aksesuarlan gibi dekoratif ürünlerden begendiklerini segiyorlar.
‘Liste de Mariage” antetli kagitlarimiza gelin ve damadin adi, soyadi, adresleri, telefon numaralan ve segtikleri ürünleri yaziyoruz (her virünü kod numarasi ve fiyati ile). Evlenecek giftler kendilerine hediye almak isteyen eş, dost, arkadaş ve akrabalarma listelerinin Prestige’de oldugunu bildiriyorlar. Hediye almak isteyen kişi magazamiza geldigi zaman kendisine listeyi + ürünleri gosteriyoruz. Evlilik listesinin en büyük avantaji, kendi segtiginiz ve ihtiyacmiz olan şeylerin size hediye olarak alinmasi. Zaten evlilik listesi 2.Dunya Savaşi sirasinda Christofle firinasi tarafmdan geng evlilerin ihtiyaglarimn karşilanmasi ve ayni hediyelerin tekrar tekrar gelmesini onlemek igin başlatilmiş bir olay.
Geng giftlere liste hazirlarken, listede her fiyatta ürün bulundurmalarmi, liste biraktiklanm yakmlarina duyurmalarmi, “nastlsa biz almayacagiz hediye gelecek” dive paliali ürünlere fazla yonelmemelerini tavsiye ederün.
Türkive’de insanlar liste yapmaktan kagimyorlar. Ayip oldugu konusunda bir kam var. Geleneklerimizdeki geyiz toplama altşkanhgindan dolayi da kişiler evlilik listesi yapmaktan kagimyorlar. Ovsa günumuzim ekonomik koşullannda mutlaka yapilmasi gereken bir olay.
ise temel gereksinimlerinizle başlaya bilirsiniz:

• Oniki adet düz tabak (bu sayi onceden yirmidorttü ama bizce onsekiz yeni evli bir gift igin yeterli).
• Oniki adet tath tabagi (ordovr tabagi olarak da kullandabilir).
• Sekizya da on adet gukur kase (gorba, salat a, meyre salatasi, dondurma ve piuling servisi igin ideal).
• Oniki adet kahve fincani.
• iki adet orta boy yemek servis tabagi (biri gukur, digeri oval).
• Iki adet uzun ordovr servis tabagi.
• Bir adet büyük salata tabagi.
• Oniki adet su bardagi, .pirap ve şanipanya kadehi.
• Kirkdokuz pargahk servis takmu (oniki adet gatal, bigak, kaşik ve tatli kaşigi, bir adet kepge).
• Oniki adet tath gatali ve bigagi.
• Sekiz adet balik gatali ve bigagi.
• Bir tanesi muhakkak kügük olinak üzere gelik tencere seti.
• Makarna pisinnek igin büyük ve derin bir tencere.
• Diklüklü tencere.
• IJg aclet gcir^af takimi (her biriride bir garşaf bir nevresim ve iki adet yastik kilifi olmali).
• Iki adet hcivlu takimi (her biriride iki adet büyük banyo havlusu, iki adet el havlusu, iki adet misafir havlusu olmali).
• Iki adet bornoz.
• Kettle, mutfcik robotu ve ekmek kizartma makinesi.
Ustte. Paslanmaz gelik altlik; 1.700.000 TL.,

“Evlenecek olan çiftler magazamizda begendikleri ürünleri (porselen yemek takimi, bardak takimi, gatalbigak takimi, geşitli porselen, kristal veya günüis aksesuarlar) segivorlar ve birlikte segilen ürünlerin listesini hazirliyornz. Listede ürünlerden kag adet istendigi, fiyatlan ve listenin süresi, hepsi belirtiliyor. Arzu ederlerse davetiyelerinin igine magazamizda evlilik listelerinin bulundugunu belirten, bizim “Hediyenizi Beraber Segmeye Davet Ediyoruz ” şeklinde hazirladiginuz magaza kartlarmnzi da koyuyorlar. Bunu sozlü olarak da duyurabilirler. C»cnc; giftlere hediye alinak isteyenler magazamiza geliyorlar ve onceden hazirlanmiş olan listeden istedikleri pargalan istedikleri adette satin aliyorlar. Satin alan kigi hediyeyi beraberinde gotürebilir ya da biz yeni evlilere belirtilen süre sonunda hepsini birlikte gonderebiliriz. Bence liste en gey davetiyelerin gonderildigi tarihte hazirlannnş olmab. Tavsiyemiz dügtinden 1 ay once.
Evlilik listesi sayesinde evlenecek olan kişiler begendikleri eşyalara sahip oluyor ve isin maddi yonunü düşunmek durumunda kalmiyorlar. Hediye alanlar ise hediye ettikleri ürünün begenileceginden ve kullamlacagmdan emin oluyorlar. Zaten segilmiş olan ürünler arasinda hangisi bütgelerine uyarsa onu satin aliyorlar. iki adet porselen tabak da olabilir, üg adet bardak da olabilir. Yapilan galişmanm manevi yonü de onemli; bir bütünün pargalarim alarak yeni evleneceklere herkes birlikte destek vermiş oluyor. Iki tabak, üg bardak derken takun tamamlanmiş oluyor. Aslmda bu kavram bizim kültürümuzde de var. Bir nevi “imece” yapilmiş oluyor. şahsen son derece medeni buluyorum. Geng giftler genellikle daha sade ürünleri tercili ediyorlar. Tabü ki bu segim kiginin zevklerine, evinin dekorasyonuna gore degişiyor. Tavsiyem fonksiyonel ürünleri tercih etmeleri”.

EVLİLİK LiSTESi YAPAN MAGAZALAR
• Vakko: tstiklal Cad.. 123125. Beyoglu, Istanbul. Tel: (0212) 251 40 92. ‘
• Villeroy

Romeo \u0026amp; Juliet: Düğün Hazırlıkları Takvimi

Düğün Hazırlıkları Haberleri

KIZ ÇEYİZİ EKSİK LİSTESİ – hacemo – Blogcu.com

evlilik_hazirliklari_dugun_hazirliklari_listesi_es_seciminde_dikkat_edilecek_hususlar_h278.jpg

Yorum Yaz