Tohum mu, fide mi?

Tohum ekme yeğleniyorsa, bazı temel kurallar gözönüne alınarak ilkbaharda işe başlanmalıdır:

Önce toprağın yüzeyde kuru, dipte nemli olması sağlanır; kullanılacak tohum miktarının ot türüne ve otun ekileceği yere bağlı olarak değiştiği unutulmamalı, ama düzenli biçimde sulama olanağı bulunan yörelerde kullanılacak tohum biraz az tutulmalıdır; tohumlar elle serpilerek ekilir ya da küçük bir tohum makinesi kullanılarak toprağa gömülür. Çimenliğin yüzeyi, tohum ekiminden sonra, her 100 m2’jik toprak için iki torba toz halinde turbayla kaplanır; toprağı düzeltmek için üstünden sürgü geçirilir.

Fide ekimi yeğleniyorsa, iki yöntem kullanılabilir: Fidanlıklar tarafından kumaş gibi yuvarlatılarak top halinde hazır satılan çim yastığıyla bütün alanın kaplanması (bu durumda çimenlik, hazır satılan çim yastıklarının toprağa serilmesiyle birkaç saatte oluşturulur); küçük öbekler halinde fideler dikilmesi.

Top halinde 1 m2 çim yastığından 7-10 m2 çimenlik elde edilir: Satın alınan çim yastığı, köşeleri 2-3 cm’lik küçük karelere bölünüp, kare biçimindeki bu küçük parçalar 15 cm aralıklarla toprağa gömülür (kısa, bir süre sonra bu küçük çim parçaları kollara ayrılarak yeşil bir ağ oluşturacak, bir ay sonra da gür bir çimenlik haline geleceklerdir); çimenlik yüzeyinin yumuşak ve tekdüze olması için en az 2 ya da 3 ay geçmesi gerekir.

İster çim yastığı serme, ister fide dikme yöntemi uygulansın, köklerin toprağa iyice yerleşmesini sağlamak için, çimenlerin üstünden sürgü geçirilmeli ya da belle çimlere vurulmalıdır.

Tohum mu, fide mi? Photo Gallery
Bu çimlenen şu bitkidir... (veritabanı için katkılarınızı ...

Yorum Yaz