Fidan Nasıl Dikilir?

Fidan dikiminde başlıca kurallar

Önce çukur hazırlanır:

Açılan çukurlar toprağın alt tabakasını havalandırmak için en az 30 gün açık tutulmalıdır; çukur derinlik ve genişlikleri 1 m olmalıdır; çukur kazılırken çıkan toprak, çukurun yanıbaşma yığılmalıdır (bu toprak organik toz gübreyle karıştırılır; her üç kürek toprak için, bir avuç gübre kullanılır). Ağaç kökleri çukura yerleştirilir: Çok büyük çukurlara toprak eklenir; önemli olan, ağaç köklerinin çukura rahatça, sıkışmadan girmeleridir. “Zengin” bir toprak edinilir: Çukur dibine 10 cm kalınlığında çakıltaşı koyulur; çakıltaşlarının üstleri 4 parmak toprak, 3 parmak hayvan gübresi, yeniden 4 parmak toprakla kaplanır (hayvan gübresi yerine 1 /3 oranında organik toz gübreyle karıştırılmış turba koyulabilir); bu zemin üstüne ağaçların kökleri oturtulup, çukur kazılırken çıkan (gübre karıştırılmış) toprakla doldurulur; köklerin çevresinde boşluk kalmasını önlemek için, yüzey toprağı ayakla bastırılır. Yeni dikilen ağaç bağlanarak hareketsizleştirilir (zayıf ağaçlar, ince gövdeli yada dallan ağır ağaçlar, kozalaklılar üç yönden bağlanarak hareketsizleştirilirler); ağaç, yerine dikilmesinden hemen sonra bir kova suyla sulanır; bir hafta süreyle, sulama 2 günde bir tekrarlanır.

Fidan Nasıl Dikilir? Resimleri
Fidan Nasıl Dikilir

Yorum Yaz