Çocuklarında Hakları Var!!

Çocuk hakları

Çocukların hiçbir ırk, renk, cins, dil, din, siyasal düşünce…, ulus, toplumsal ilişkiler, iktisadi koşullar, doğum… ayrımı gözetilmeksizin, 1959 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oylanan aşağıdaki bildiriden yararlandırılmaları gerekir.

Çocuk, yasalar önünde alınacak başka yasal önlemlerle, beden, düşünce, ahlak bakımından,ruhsal ve toplumsal bakımdan, özgür ve saygılı bir ortam içinde özenle korunmalı, çeşitli kolaylıklardan ve olanaklardan yararlandır/imalıdır.

bildirisi Bedensel, zihinsel ve toplumsal bakımdan yeterli olmayan çocuk,durumunun ya da koşullarınjn gerektirdiği özel tedavi, bakım ve eğitimden yararlanmalıdır.

Kişiliğinin uyum içinde gelişmesi için sevgi ve anlayış görmelidir. Çocuk, anababasının sorumluluğu ve bakımı altında büyümeli, özel durumlar dışında, küçük yaşlarda annesinden ayırılmamalıdır.

Toplum ve devlet kimsesiz çocuklara bakmakla yükümlüdür. Çocuğun eğitim görmeye hakkı vardır ve hiç değilse ilköğretim zorunlu ve ücretsiz olmalıdır. Bu eğitim, çocuğun genel kültürünü artırmasını, eşit olanaklardan yararlanmasını, özel yetilerini, kişisel bakış açısını, ahlaki ve sosyal açıdan sorumluluk duygusunu geliştirmesini, topluma yararlı bir birey olmasını sağlayacaktır. Kendilerini ilgilendiren konularda çocuklar, yönelimlerinden ve eğitimlerinden sorumlu olan büyükler tarafından yönlendirilmelidirler… Çocuk yardım görecek ve korunacak ilk kişiler arasında yer almalıdır.

Çocuk uygun bir yaşa gelmedikçe çalıştırılmamalıdır. Hiçbir nedenle sağlığına zarar verecek ya da bedensel, zihinsel ve ahlaksal gelişmesini engelleyecek bir uğraşa zorlanmamalıdır.

Halklar arasında dostluğa, evrensel kardeşliğe, barışa inanan bir anlayış ve hoşgörüylü eğitilmelidir; gücünü ve aklını, benzerlerinin hizmetinde kullanmak zorunda olduğunu bilmelidir.
Çocuk Hakları masalı oku 3KModa

Çocuklarında Hakları Var!! Resimleri
Çocuklarında Hakları Var!!

Yorum Yaz