Bebeklerde konuşma ne zaman olur?

Sakınılması gereken yanlışlar

Yanlış olduğu kadar yaygın bir kanı da, konuşma yeteneğiyle zekânın bağdaştırmasıdır. Bu düşünceye göre kim güzel konuşuyorsa, o daha zekidir. Bu yanlıştan yola çıkan birçok anababa, çocuklarının hemen, özellikle karmaşık konularda sesli başarı göstermelerini isterler. Çoğunlukla düşsel kırıklığa uğramaları da, bu yapay olgunun yanlışlığını kanıtlar. 1012 aylık bir bebeğe amca, baba gibi bazı sözcükleri öğretmeye kalkışan her kişinin bilmesi gereken bir şey vardır: Bebeğin bazı sesleri henüz kolaylıkla çıkarması ve bazı sözcüklerin anlamının ne olduğunu öğrenmesi olanaksızdır. Gene o yaşlardaki bebeğinin, gereksinimlerini anlatmak için sözcükler kullandığını ileri sürecek her kişi, bunun olanaksız olduğunu bilmelidir. Bu durumda dil, beynin zaferi ve özgürlüğe kavuşmanın bir öğesi olmak yerine, bağımlılığın bir aracı haline gelecektir. Yanlış uyarılar, çocukta anlatım yeteneğinin durmasına yol açabilir.Çocuğun dili öğrenme sürecinin, seslerin öğrenilmesinden sözcüklere, oradan da cümlenin öğrenilmesine geçilerek, sert ve mantığa uygun bir düzene göre gerçekleştiğini düşünenler de, aynı olumsuz etkileri elde ederler. Çocuk bu düzene uyarak, yalnızca tek tip uyarmaları gelişme düzeyine göre ortaya koyar. Sözgelimi 1012 aylık bir bebek için yalnızca sözcükler, yani cümle bağlamından ya da daha geniş söylemden kopuk sözcükler, anlamsız şeylerdir. Bu, çocuğun doğal eğiliminden daha karmaşık bir anlatım tipine doğru nedensiz sapmasının biçimlerindendir ve görünüşte yalnızca seslerin söylemine dayanır.

Sözcüktümceler söylenmeye başlanmıştır, yani çocuk en büyük iletişim aracını, birtakım yalın bükümlemeleri yapmağa başlamıştır. Ama, yetişkinlerin doğal olarak dile getirdikleri karmaşık tümcelere benzer sessel anlatımları henüz anlaşılır bir biçimde oluşturamayacaktır; kendisinden istenen bu zor ödevi yapmakta, yani bu sözcüktümceleri, sözcüklerden örülü tümceler içinde kullanmakta, güçlük çekecektir.

ANLAMSIZ SESLER

Çocuk doğumdan başlayarak çevresinden gelen uyarılara tepki gösterir. Bazı seslerin ne olduklarını anlayabilir.

DUYMA YETİSİ NASIL GELİŞİR?

Seslerin nereden geldiğini anlayabilir (4-7 ay) Sesleri taklit edebilir (8-12 ay) alır.

18 aylık bir çocuk, önce eşyaları toplama eğilimindedir. Kübleri üst üste yığar, oyuncakları yan yana koyar, eline ne geçerse bir araya getirir. İlk bakışta hareketlerinin belirli bir amacı yoktur ama o, ne yaptığını hiç değilse içgüdüsel olarak bilir. Önemli gördüğü bazı şeyleri inceler; sökülüp takılabilen bir oyuncağın ilk parçalarını bir araya getirebilir. Değişik tür eşyaları bir araya getirerek bunlar arasında bir uyum oluşturur, böylece ilerdeki gelişmesinde belirecek kesin davranışlarının temelini atar. Ayrıca çocuk, ellerini düşey düzlemde kullanır; gerçekten yatay düzlem aşılmıştır: Çocuk ayakta durmaktadır; uzanmış durumunu, dolayısıyle döşemeye koşut olan konumunu bırakmıştır ve artık yukarı doğru açılmaktadır.

Sözün kısası çocuk düşey boyutu keşfetmiş, bu boyutta etkili olmaya koyulmuştur. İşte bu noktada, ellerini kullanarak, oyuncaklarından ilk kuleleri yapmaya başlar. Sözgelimi, üç tane küb şeklindeki kutuyu tutup bunları üst üste koymaktan başka şeyler de yapabilir: Parmağıyla işaret ederek göstermek gibi. Üstelik bir kitabın sayfalarını da çevirebilir (teker teker değilde birkaç sayfayı birden çevirir). 18 aylık çocuk çizgi çizmekte de beceri kazanmıştır. Daha doğrusu kalemin ucunu bir kâğıdın üstünde kaydırabilmektedir. Beyaz bir yüzey ve çizmeye yarayan herhangi bir şey eline geçtiğinde, yapacağı ilk şey budur. Böylece kalemi doğru biçimde tutmasını öğrenir; yani hangi tarafı çiziyorsa o taraftan tutar, sonra elindeki aracı kâğıda ya da duvara koyup, elinin hareketini bütün bedeniyle gerçekleştirir.

Eline geçeni atma konusunda henüz tam bir beceriye ulaşmamışsa bile, bir yaşına oranla büyük aşama göstermiştir. Ne var ki kolunun hareketiyle parmaklarının açıklığı birbirine uymamaktadır. Eline atması için bir top verildiğinde, bu topun nereye gideceği önceden kestirilemez. Çocuk elindeki şeyi ayakta durarak atar ve atışın kesinliğini hesaba katmazsak, bedensel dengesini sağlamakla kendini kanıtlar. Elindeki ni attıktan sonra hemen atılır ve bütün bedeniyle attığı şeyi, varacağı yere gitmeden önce yakalamak ister.

Ellerini kullanarak edindiği beceriler çok sınırlı olmakla birlikte, değişik amaçlara yönelik birçok iş Kitap okunursa ilgiyle dinler (3 yaş) İşitme ölçümü testi uygulanabilir (4 yaş) Dil eğitimindeki bu sapmaların (gereğinden az ya da çok acelecilik, yapay uyarma) ortak özelliğini, kısaca şöyle özetleyebiliriz: Çocukta doğal biçimde gelişen, bu yüzden doğal olduğu kadar insani olan, yalınlıkla, anlayışla ve sağduyuyla belirginleşmesi gereken bir sürecin bozulması.
https://sevgilibebek.com/wp-content/uploads/2015/0… 3KModa

Bebeklerde konuşma ne zaman olur? Resimleri
Bebeklerde konuşma ne zaman olur?

Çocukların konuşma becerisi nasıl gelişir? – Milliyet Haber 3KModa

Bebeklerde konuşma ne zaman olur?

Yorum Yaz