Ayrıntıyla yogurulmuş kompozisyonlar

Zekai Ormanci
Ayrintiyla yogurulmuş kompozisyonlar
Bedia Qolakm deko-ratif batik panolar-dan olnsan sergisi 7-25 Mayis tarihleri a-rasinda Galeri O-da’da. Yirmi bes yildir batikle ugraşan Qolak, yurtiginde ve dişinda (A-merika. Macaristan, Japonya, Almanva) bir50k sergi a<;( 1. icnüinar olan Bedia (Jolak igin batik, bir teknik ve bir arag. Anadolu kultürü, bir reh-ber şeklinde dekarasyon anlayisma etkili oldugu gibi, onun bir uzantisi olarak degerlendirilebilecek batik uvgulamalari igin de engin bir kay-nak olmuş.

Zekai Ormanci son donem yapitlanm 26 Mayis’a dek PG Arl ta sergiliyor. Artistik anlayişm gcsil li boyutlara ulastigi günümüzde, Ormancı resimleri, valor ve bigim kontraslanmn belirli bir sentez anlavi-şiyla issiz ve gizemli bosluklarda gezinen, ayrmtiyla yogurulmuş kompozisyonlar.

Dogadan aldigi ayrmtilan kimliklerini, nitehklerini gizle-verek bir araya getiren ve yeni bir yapilanmaya kavuşturan sanatgi. bi-linen her türlü zitligi kullanarak fla yapitma dinamizm kazandirmakta;
Iuval yüzeyindeki negatiften pozitife uzanan degerlendir-melerle maddenin a-girligim hissettir-mektedir. Ancak bu maddenin bilinen i-zahi vokttir. Bilinen higbir nesnenin be-timlemesi de degil-dir. Sadece bulun-muş bir bigim olarak sanatsal fantezi-nin plastik gereksi-nimlerinden herhan-gi birine cevap verir. Plastik 1’ikrin yon-lendiriciligiyle vari-lan bu anlainli kur-gu. ritmik ogelerle beslenerek boşluga yayilir.

Zekai ORMANCI – Sanatçı Detayı – Turkish Paintings

Zekai ORMANCI – Sanatçı Detayı – Turkish Paintings

Erken Gitmiştin,Zekai\u2026 « Mindonart

Geçmiş Sergiler AE SANAT

Yorum Yaz